CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Czasopisma / Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. (7)

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW nr 1/2012 23,81 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW nr 2/2013 23,81 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW nr 3/2014 23,81 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW nr 4/2015 23,81 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW nr 5/2016 23,81 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW nr 6/2017 23,81 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW nr 7/2018 23,81 zł 25,00 zł

Ekonomia, zarządzanie (4)

Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej; Zdzisław W. Puślecki, Robert Kmieciak, Maciej Walkowski 36,00 zł 37,80 zł
Zarządzanie czasem pracy menedżera; Michał Roguszczak 18,00 zł 18,90 zł
Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw; Grażyna Gierszewska, Jerzy Kisielnicki (red.) 40,00 zł 42,00 zł
Zarządzanie organizacją, wyd. II, Jerzy Kisielnicki 45,00 zł 47,25 zł

Filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika (3)

Wielkie spory małego narodu; Joanna Goszczyńska 24,00 zł 25,20 zł
Władza wyobraźni. Edukacja, innowacje i demokracja; Agnieszka Rothert 24,00 zł 25,20 zł
Zerowość estetyczna, Jan Kurowicki 24,00 zł 25,20 zł

Historia (4)

Wokół tożsamości Wojska Polskiego przełomu XX/XXI wieku , Jerzy Zalewski 32,00 zł 33,60 zł
Wokół upolitycznienia polskiej siły zbrojnej w latach 1914-1918, Jerzy Zalewski 16,00 zł 16,80 zł
Władza ludowa a literaci, Urszula Urban 28,00 zł 29,40 zł
Życie i działalność księdza Bazylego Martysza. Droga do świętości; Katarzyna Mazurek 20,00 zł 21,00 zł

Lingwistyka (1)

Zdania przydawkowe w języku niemieckim, Romuald Chilmończyk 18,00 zł 18,90 zł

Medioznawstwo (3)

Wirtualne targowisko, tom 1; Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński SAC (red.) 30,00 zł 31,50 zł
Wirtualne targowisko, tom 2; Andrzej Adamski, Kamila Kwasik, Sylwia Konopacka-Bąk (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Wirtualne targowisko, tom 3; Kinga Cybulska, Marta Jarosz, Paweł Marciaszek (red.) 28,00 zł 29,40 zł

Orientalistyka (6)

Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich; Agnieszka Syliwoniuk 38,00 zł 39,90 zł
Witnessing Karachi. Urdu Literature as Testimony to Urban Upheavals; Jakub Wilanowski-Hilchen 20,00 zł 21,00 zł
Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu; Filip Ilkowski, Stanisław Sulowski (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Zjawisko targumizacji na podstawie Targumu do Pieśni nad Pieśniami; Marek I. Baraniak 36,00 zł 37,80 zł
Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe; Agnieszka Rothert, Jarosław Szymanek, Aleksandra Zięba (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Azji Centralnej, Sławomir Redo 44,00 zł 46,20 zł

Politologia / Problematyka niemiecka (1)

Wysiedlenie ludności niemieckiej w wyniku II wojny światowej: krzywda czy bezprawie?; Jerzy Kranz 16,00 zł 16,80 zł

Politologia / Problematyka polityczno-ustrojowa (12)

Wielowymiarowość systemów politycznych, Jan Błuszkowski, Jacek Zaleśny (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa; Kamil Mroczka 44,00 zł 46,20 zł
Współczesne systemy polityczne. Zarys problematyki; Janusz Żarnowski 28,00 zł 29,40 zł
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; (red.) Michał Szczegielniak 20,00 zł 21,00 zł
Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich. Projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011); Ryszard Chruściak 40,00 zł 42,00 zł
Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu; Filip Ilkowski, Stanisław Sulowski (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych; Katarzyna Dunaj, Marta Stepnowska (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy środkowo-Wschodniej , Tadeusz Mołdawa (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich; Jacek Zaleśny (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola; Katarzyna Kubuj 40,00 zł 42,00 zł
Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe; Agnieszka Rothert, Jarosław Szymanek, Aleksandra Zięba (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej; Bogusław Jagusiak 46,00 zł 48,30 zł

Politologia / Problemy transformacji ustrojowej (3)

Wokół upolitycznienia polskiej siły zbrojnej w latach 1914-1918, Jerzy Zalewski 16,00 zł 16,80 zł
Wybrane ruchy społeczne współczesnego kryzysu; Filip Ilkowski 24,00 zł 25,20 zł
Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich; Jacek Zaleśny (red.) 36,00 zł 37,80 zł

Politologia / Teoria i socjologia polityki (4)

Wrogość w stosunkach politycznych; Jacek Ziółkowski 34,00 zł 35,70 zł
Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej; Jacek Sroka 20,00 zł 21,00 zł
Władza wyobraźni. Edukacja, innowacje i demokracja; Agnieszka Rothert 24,00 zł 25,20 zł
Zastosowanie analizy cybernetyczno-systemowej w naukach społecznych, Krzysztof Mikołajewski 24,00 zł 25,20 zł

Polityka społeczna (3)

Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej; Mirosław Księżopolski 20,00 zł 21,00 zł
Wybrane elementy rynku pracy, Katarzyna Głąbicka 24,00 zł 25,20 zł
Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast; Paweł Swianiewicz z Joanną Krukowską i Pauliną Nowicką 32,00 zł 33,60 zł

Polonistyka / Językoznawstwo (2)

Wielojęzyczność a umiejętności komunikacyjne uczniów szkół polskich na Litwie, Henryka Sokołowska 24,00 zł 25,20 zł
Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej; Anita Lorenc 48,00 zł 50,40 zł

Polonistyka / Literaturoznawstwo (4)

Wielkie spory małego narodu; Joanna Goszczyńska 24,00 zł 25,20 zł
Zamiast końca historii, Hanna Gosk 28,00 zł 29,40 zł
Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji, Hanna Gosk (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej; Alina Molisak, Zuzanna Kołodziejska (red.) 28,00 zł 29,40 zł

Prawo (5)

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne; red. Jan Barcz, Anna Zawidzka-Łojek 16,00 zł 16,80 zł
Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zeszyt 1 - Zagadnienia ogólne, Jerzy Menkes (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych; Katarzyna Dunaj, Marta Stepnowska (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Wysiedlenie ludności niemieckiej w wyniku II wojny światowej: krzywda czy bezprawie?; Jerzy Kranz 16,00 zł 16,80 zł
Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa (state-building) w sytuacjach pokonfliktowych na przykładzie Afganistanu; Ewa Suwara 44,00 zł 46,20 zł

Problematyka europejska (5)

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne; red. Jan Barcz, Anna Zawidzka-Łojek 16,00 zł 16,80 zł
Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej; Anna Wierzchowska 48,00 zł 50,40 zł
Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej; Zdzisław W. Puślecki, Robert Kmieciak, Maciej Walkowski 36,00 zł 37,80 zł
Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej. Koncepcja - doktryna - praktyka; Joanna Sapieżko-Samordak 36,00 zł 37,80 zł
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej; Bogusław Jagusiak 46,00 zł 48,30 zł

Problemy międzynarodowe (2)

Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej. Koncepcja - doktryna - praktyka; Joanna Sapieżko-Samordak 36,00 zł 37,80 zł
Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa (state-building) w sytuacjach pokonfliktowych na przykładzie Afganistanu; Ewa Suwara 44,00 zł 46,20 zł

Publikacje Uczelni Łazarskiego (WSHiP) (5)

Word 2007, Anna Harasiewicz-Mordasewicz 20,00 zł 21,00 zł
Współczesne systemy polityczne. Zarys problematyki; Janusz Żarnowski 28,00 zł 29,40 zł
Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zeszyt 1 - Zagadnienia ogólne, Jerzy Menkes (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw; Grażyna Gierszewska, Jerzy Kisielnicki (red.) 40,00 zł 42,00 zł
Zarządzanie organizacją, wyd. II, Jerzy Kisielnicki 45,00 zł 47,25 zł

Socjologia, psychologia (3)

Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich; Agnieszka Syliwoniuk 38,00 zł 39,90 zł
Władza a moralny wymiar przywództwa; Jerzy Szczupaczyński 40,00 zł 42,00 zł
Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast; Paweł Swianiewicz z Joanną Krukowską i Pauliną Nowicką 32,00 zł 33,60 zł

Varia (3)

Wietnamska przygoda; Stanisław Długosz 16,00 zł 16,80 zł
Wiosna i miłość. Poezje, Joseph von Eichendorff, tłum. Andrzej Lam 36,00 zł 37,80 zł
Word 2007, Anna Harasiewicz-Mordasewicz 20,00 zł 21,00 zł
Sklep internetowy od home.pl