Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

§ 1 Definicje pojęć

 1. Księgarnia internetowa ELIPSA, sklep internetowy działający pod adresem www.elipsa.pl, jest prowadzony przez wydawnictwo ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawa, posiadające NIP 526 010 58 27 i REGON: 010504052, wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
 2. SPRZEDAWCA – wydawnictwo ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawa.
 3. KUPUJĄCY – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, która po zarejestrowaniu posiada dostęp i możliwość składania zamówień na towary z oferty księgarni internetowej ELIPSA.
 4. KONSUMENT –osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych potrzebnych Sprzedawcy na skompletowanie zamówienia i wysłanie na adres wskazany przez Kupującego.
 6. DZIAŁ REKLAMACJI – miejsce składania reklamacji i zgłaszania niezgodności towaru z umową.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zakupów określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem Księgarni internetowej ELIPSA, towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Księgarnia internetowa ELIPSA prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 3. Do współpracy z systemem informatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Kupującego urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową.
 4. Do dokonania zakupów w Księgarni internetowej ELIPSA wymagane jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail).
 5. Dokonywanie zakupów w Księgarni internetowej ELIPSA może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego regulaminu zakupów.

§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Księgarni internetowej ELIPSA jest rejestracja Kupującego i akceptacja regulaminu zakupów na zasadach określonych poniżej.
 2. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. zapoznała się z regulaminem zakupów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Kupującego.
 4. Podczas rejestracji w Księgarni internetowej ELIPSA użytkownik musi podać następujące dane:
  1. adres e-mail, który będzie loginem identyfikującym Kupującego,
  2. hasło,
  3. imię i nazwisko,
  4. adres zamieszkania, na który zostanie wystawiona faktura i dostarczona przesyłka, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże, że zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres;
  5. numer telefonu.
 5. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Księgarni internetowej ELIPSA oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami  RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.
 6. Kupujący zgodnie z powołanym powyżej rozporządzeniem ma prawo wglądu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Księgarnia internetowa ELIPSA zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
 8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w § 3 pkt 5 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

§ 4 Ceny oraz opłaty za dostarczenie towarów

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Księgarni internetowej ELIPSA są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy. Podczas składania zamówienia, po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia i sposobu płatności, koszty dostawy są doliczane do łącznej wartości zamówienia i będą wyszczególnione na fakturze jako odrębna pozycja. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach www.elipsa.pl w zakładce Informacje w sekcji Koszty dostawy i czas dostarczenia.
 4. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej a duże zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Na wszystkie zakupione towary wystawiane są przez Sprzedawcę faktury VAT.

§ 5 Formy płatności

W Księgarni internetowej ELIPSA możliwe są następujące formy płatności:

 1. za pobraniem – zapłata przy odbiorze towaru gotówką na poczcie lub kurierowi;
 2. płatność elektroniczna on-line – zapłata za pomocą serwisu płatności internetowych PayU:
  1. karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro;
  2. ePrzelewy: Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe;
  3. ePłatności: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A.;
 3. przelewem – wyłącznie dla klientów instytucjonalnych istnieje możliwość zapłaty przelewem po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i umieszczeniu odpowiedniej uwagi w zamówieniu.

§ 6 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane, poprzez stronę www.elipsa.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zamawianych towarów. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca przesyła do Kupującego specyfikację dokonanego przez niego zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail. Specyfikacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów,
  2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Księgarni internetowej ELIPSA,
  4. płatności w przypadku wyboru płatności elektronicznej on-line.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Kupującego adres e-mail - stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej - niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dostępności towarów w magazynie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera następujące informacje: 
  - numer zamówienia, data złożenia i osoba zamawiająca,
  - łączna wartość zamówienia brutto,
  - sposób zapłaty i dostawy,
  - informacje o prawie odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia od umowy w załączniku.
  Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za zawartą.
  Do przesyłki zawierającej towar dołączana jest faktura VAT.
 5. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem z wybraną płatnością elektroniczną on-line w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Kupujący zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail.
 6. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi do 3-7 dni roboczych liczonych od momentu wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi 2-5 dni roboczych, a przez firmę kurierską 1-3 dni robocze.
 7. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. błędny adres).
 8. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany powyżej lub na stronie www.elipsa.pl, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić ostateczny termin dostawy.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w Księgarni internetowej ELIPSA w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Jeśli wśród zamówionych towarów są ebooki (produkty cyfrowe), to po opłaceniu zamówienia i pobraniu pliku Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu tego towaru.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zamieszczonego w zakładce Zwroty lub dostarczanego mu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (jednak nie jest to obowiązkowe). Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wypełnione oświadczenie na jeden z podanych poniżej adresów:
  1. adres korespondencyjny: ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy, ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawa
  2. e-mail: sklep@elipsa.pl .
 5. Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) niezwłocznie przesyła Kupującemu  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów objętych zamówieniem albo ich części.
 7. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Towar wraz z otrzymaną fakturą należy zwrócić na adres:

  ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy
  ul. Inflancka 15/198,
  00-189 Warszawa
  z dopiskiem: Zwrot – księgarnia ELIPSA

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.
 12. Kupujący ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, tytułem odstąpienia od umowy, to jest koszty pakowania, zabezpieczenia i nadania. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 13. W przypadku pozostałych Kupujących, nie posiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Kupującego nastąpi nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
 15. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), Kupujący zostanie poinformowany o tym e-mailem i poproszony o wydanie pisemnej dyspozycji o przekazaniu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego lub przesłaniu przekazem pocztowym.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Kupującego składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Kupującego.
 17. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

§ 8 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Wszystkie towary posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, uszkodzenia towaru podczas dostawy lub stwierdzenia wad, Kupujący zgłasza reklamację do działu zamówień i rozliczeń sprzedaży: tel. 22 635 03 01, 22 635 17 85 lub e-mail: sklep@elipsa.pl.
 2. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać reklamowany towar wraz z fakturą oraz protokołem niezgodności (a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań przez Sprzedawcę) za pomocą Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy:

ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy
ul. Inflancka 15/198,
00-189 Warszawa
z dopiskiem: reklamacja – księgarnia ELIPSA

 1. Księgarnia internetowa ELIPSA zobowiązuje się niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkować się do złożonej reklamacji i poinformować Kupującego o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedawca zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w § 7.
 2. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Księgarnia internetowa ELIPSA.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronie Księgarni internetowej ELIPSA nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej księgarni, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w zamówieniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin określa zasady zakupów w Księgarni internetowej ELIPSA. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

 

Promocje
Mroczne oblicze czeskiej literatury - ebook; Joanna Goszczyńska
Mroczne oblicze czeskiej literatury - ebook; Joanna Goszczyńska

13,40 zł

Cena regularna: 16,80 zł

Najniższa cena: 13,40 zł
egz.
Prezydencjalizm skandynawski. Finlandia i Islandia. Studium ustrojowe - ebook; Joachim Osiński
Prezydencjalizm skandynawski. Finlandia i Islandia. Studium ustrojowe - ebook; Joachim Osiński

32,00 zł

Cena regularna: 40,00 zł

Najniższa cena: 40,00 zł
egz.
O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia - ebook; J. Porayski-Pomsta
O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia - ebook; J. Porayski-Pomsta

20,16 zł

Cena regularna: 25,20 zł

Najniższa cena: 20,16 zł
egz.
Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce - ebook, Izabela Malinowska
Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce - ebook, Izabela Malinowska

29,60 zł

Cena regularna: 37,00 zł

Najniższa cena: 37,00 zł
egz.
Gwara Bugaja na Pogórzu - ebook; Halina Karaś
Gwara Bugaja na Pogórzu - ebook; Halina Karaś

32,00 zł

Cena regularna: 40,00 zł

Najniższa cena: 40,00 zł
egz.
Women, Society and Law: from Roman Law to Digital Age - ebook; ed. Małgorzata Eysymontt, Carmen Lázaro Guillamón
Women, Society and Law: from Roman Law to Digital Age - ebook; ed. Małgorzata Eysymontt, Carmen Lázaro Guillamón

38,64 zł

Cena regularna: 48,30 zł

Najniższa cena: 48,30 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl