CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Czasopisma / Rocznik Orientalistyczny (31)

Rocznik Orientalistyczny t. 58 z. 1 (2005) 18,52 zł 20,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 58 z. 2 (2005) 18,52 zł 20,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 59 z. 1 (2006) 23,15 zł 25,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 59 z. 2 (2006) 23,15 zł 25,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 60 z. 1 (2007) 23,15 zł 25,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 60 z. 2 (2007) 23,15 zł 25,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 61 z. 1 (2008) 23,15 zł 25,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 61 z. 2 (2008) 23,15 zł 25,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 62 z. 1 (2009) 27,78 zł 30,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 62 z. 2 (2009) 27,78 zł 30,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 64 z. 1 (2011) 27,78 zł 30,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 64 z. 2 (2011) 27,78 zł 30,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 65 z. 1 (2012) 27,78 zł 30,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 65 z. 2(2012) 27,78 zł 30,00 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 66 z. 1 (2013) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 66 z. 2 (2013) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 67 z. 1 (2014) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 67 z. 2 (2014) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 68 z. 1 (2015) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 68 z. 2 (2015) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 69 z. 1 (2016) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 69 z. 2 (2016) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 70 z. 1 (2017) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 70 z. 2 (2017) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 71 z. 1 (2018) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 71 z. 2 (2018) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 72 z. 1 (2019) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 72 z. 2 (2019) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 73 z. 1 (2020) 35,00 zł 37,80 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 73 z. 2 (2020) 35,00 zł 37,80 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 74 z. 1 (2021) 35,00 zł 37,80 zł

Czasopisma / Studia Politologiczne (37)

Studia Politologiczne vol. 4. Historia i geopolityka. Rosja na progu XXI stulecia 19,44 zł 21,00 zł
Studia Politologiczne vol. 3. Młodzież a zmiany polityczne we współczesnym świecie 20,42 zł 22,05 zł
Studia Politologiczne. Wydanie specjalne na XXX-lecie Instytutu Nauk Politycznych UW 16,00 zł 16,80 zł
Studia Politologiczne vol. 2. Polska na nowej drodze 11,67 zł 12,60 zł
Studia Politologiczne vol. 1. Trudna sztuka polityki 19,44 zł 21,00 zł
Studia Politologiczne vol. 16. Strategie i mechanizmy marketingu politycznego 33,06 zł 35,70 zł
Studia Politologiczne vol. 17. Wyjaśnianie polityki 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 6. Polska scena polityczna. Kampanie wyborcze 33,06 zł 35,70 zł
Studia Politologiczne vol. 21. Kultura polityczna internautów w Polsce 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 12. Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 11. Społeczne uwarunkowania procesu transformacji systemowej w Polsce 31,11 zł 33,60 zł
Studia Politologiczne vol. 10. Polska transformacja. Stan i perspektywy 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 14. Rozumienia polityki 34,03 zł 36,75 zł
Studia Politologiczne vol. 9. Przed wyborami. Konflikty, strategie, nadzieje 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 18. Mechanizmy sprawowania władzy 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 19. Wybory prezydenckie 2010 33,06 zł 35,70 zł
Studia Politologiczne vol. 20. Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego 36,94 zł 39,90 zł
Studia Politologiczne vol. 22. Polskie wybory 1991-2011 33,06 zł 35,70 zł
Studia Politologiczne vol. 23. Problemy polityki wyznaniowej 38,89 zł 42,00 zł
Studia Politologiczne vol. 8. Współczesne teorie polityki 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 7. Wokół liberalizmu 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 13. Oblicza polityki 34,03 zł 36,75 zł
Studia Politologiczne vol. 5. Przywództwo polityczne 31,11 zł 33,60 zł
Studia Politologiczne vol. 15. Czas próby. Polski przełom polityczny roku 1989 31,11 zł 33,60 zł
Studia Politologiczne vol. 24. Marketing polityczny i komunikowanie polityczne 31,11 zł 33,60 zł
Studia Politologiczne vol. 25. Komunikowanie polityczne. Wybrane zagadnienia 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 26. Elity polityczne a internauci 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 27. Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 28. Zagadnienia polityczne przestrzeni wschodnioeuropejskiej 31,11 zł 33,60 zł
Studia Politologiczne vol. 29. Podział społeczno-polityczny w Polsce 27,22 zł 29,40 zł
Studia Politologiczne vol. 30. ПОЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА ПОСЛЕ ПЕРИОДА ТРАНСФОРМАЦИИ 23,33 zł 25,20 zł
Studia Politologiczne nr 31. Polish Politics after the Transformation. Condition and Prospects of Development 23,33 zł 25,20 zł
Studia Politologiczne nr 32. ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И ЕГО СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В ГОСУДАРСТВАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 31,11 zł 33,60 zł
Studia Politologiczne nr 33. Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej; Stanisław Sulowski, Jacek Zaleśny (red.) 38,89 zł 42,00 zł
Studia Politologiczne nr 34. Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Andrzej Misiuk (red.) 38,89 zł 42,00 zł
Studia Politologiczne nr 35. Polityka a historia w XX i XXI wieku; Wojciech Jakubowski, Urszula Kurcewicz (red.) 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne nr 36. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ; Stanisław Sulowski, Jacek Zaleśny (red.) 31,11 zł 33,60 zł

Ekonomia, zarządzanie (38)

Bezpieczeństwo ekonomiczne; Krzysztof Michał Księżopolski 28,00 zł 29,40 zł
Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii; Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski 32,00 zł 33,60 zł
Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej; Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski 32,00 zł 33,60 zł
Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej; Zdzisław W. Puślecki, Robert Kmieciak, Maciej Walkowski 36,00 zł 37,80 zł
Usługi we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej; Zdzisław W. Puślecki, Adam Szymaniak, Klaudia Kałążna 36,00 zł 37,80 zł
Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC); Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski, Tomasz R. Szymczyński 40,00 zł 42,00 zł
Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO; Zdzisław W. Puślecki, Joanna Skrzypczyńska 34,00 zł 35,70 zł
Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce, Marek Monkiewicz (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Transfer wzorców zarządzania, Przemysław Hensel 32,00 zł 33,60 zł
Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach światowych, Marek Monkiewicz 28,00 zł 29,40 zł
Ekonomia gospodarki otwartej, Eugeniusz M. Pluciński 48,00 zł 50,40 zł
Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce , Krzysztof Piech, Sylwia Panksy-Kania (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Zarządzanie czasem pracy menedżera; Michał Roguszczak 18,00 zł 18,90 zł
Finansowa diagnoza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstwa w aspektach ekonomicznej wartości wiedzy; Tadeusz Waściński 36,00 zł 37,80 zł
Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym; Tadeusz Waściński (red.) 16,00 zł 16,80 zł
Rynek polskich funduszy inwestycyjnych; Jacek Kuciński 32,00 zł 33,60 zł
Kontrowersje wokół antycyklicznej polityki fiskalnej a niedawny kryzys globalny; Maciej Krzak 36,00 zł 37,80 zł
Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia; Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe; Marian Guzek 32,00 zł 33,60 zł
Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji; Krzysztof M. Księżopolski, Kamila M. Pronińska, Alina E. Sulowska (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Prywatyzacja à la polonaise. Trzy książki o powszechnej prywatyzacji w III Rzeczypospolitej; Stanisław Długosz 20,00 zł 21,00 zł
Kontynuować czy zmienić. O strategii gospodarczej dla Polski; Andrzej Karpiński 20,00 zł 21,00 zł
Polska w Unii Europejskiej. Gospodarka - energetyka - region; Edward Jakubowski, Waldemar Sługocki (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Regulacyjny wymiar liberalizacji. Wnioski dla sektora ciepłownictwa systemowego; Andrzej T. Szablewski 32,00 zł 33,60 zł
Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej; red. Jan Barcz, Przemysław Saganek 20,00 zł 21,00 zł
Przyszłość kapitalizmu - cesjonalizm?; Marian Guzek 36,20 zł 38,01 zł
Rynkowe i technologiczne oraz regulacyjne uwarunkowania rozwoju krajowego sektora ciepłowniczego; Andrzej T. Szablewski (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej; Wojtkowska-Łodej Grażyna, Graczyk Andrzej, Szablewski Andrzej T. 20,00 zł 21,00 zł
Praca konsumentów. Teorie, praktyki i uwarunkowania; Konstanty Strzyczkowski 24,00 zł 25,20 zł
Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną; Marian Guzek 32,00 zł 33,60 zł
Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki; Grażyna Wojtkowska-Łodej, Andrzej T. Szablewski, Tomasz Motowidlak 24,00 zł 25,20 zł
Trends Reshaping International Business Theory and Policy; Zdzisław W. Puślecki 40,00 zł 42,00 zł
Współczesne trendy rozwoju w regionie - problemy wybrane; Jolanta Staszewska, Olena Kolomytseva 22,00 zł 23,10 zł
World Economy Against New Challenges in the Time of COVID-19; Zdzisław W. Puślecki 32,00 zł 33,60 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty teoretyczno-badawcze; Olimpia Grabiec 24,00 zł 25,20 zł
Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym; redaktorzy: Paweł Soroka i inni 24,00 zł 25,20 zł
Klaster i outsourcing narzędziami rozwoju przedsiębiorstwa; Jolanta Staszewska, Joachim Foltys 20,00 zł 21,00 zł
Lęk a decyzje menadżerskie; Tomasz Copp 20,00 zł 21,00 zł

Filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika (41)

Człowiek w medialnym labiryncie; Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowska (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Media wobec śmierci, tom 1; Kamila Kwasik, Jan Jaroszyński, Grzegorz Łęcicki (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Media wobec śmierci, tom 2; Aleksandra Gralczyk, Małgorzata Laskowska, Piotr Drzewiecki (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Teoria i filozofia prawa, Maria Szyszkowska 30,00 zł 31,50 zł
Zerowość estetyczna, Jan Kurowicki 24,00 zł 25,20 zł
Dlaczego ozdoba zdobi?, Jan Kurowicki 24,00 zł 25,20 zł
Odkrywanie codzienności, Jan Kurowicki 24,00 zł 25,20 zł
Tożsamość i postmodernizm, Aleksandra Kunce 20,00 zł 21,00 zł
Alain Badiou. Onto-logia mnogości, Grzegorz Kubiński 28,00 zł 29,40 zł
Każdy bywa pacjentem. Zarys filozofii farmacji; Maria Szyszkowska 15,00 zł 15,75 zł
Dziwne losy filozofii prawa w Polsce; Maria Szyszkowska (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Filozofia codzienności w rzeczywistości neoliberalnej; Maria Szyszkowska 32,00 zł 33,60 zł
Figury i wydarzenia. Filozofia liminalna: Agamben, Badiou, Negri; Grzegorz Kubiński 16,00 zł 16,80 zł
Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich; Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński (red.) 36,00 zł 37,80 zł
O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią; Kamil Minkner 36,00 zł 37,80 zł
Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia europejskie; Magdalena Ratajczak 32,00 zł 33,60 zł
Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole; Piotr Drzewiecki 28,00 zł 29,40 zł
François Poulain de la Barre (1647-1723) wobec zagadnień swojej epoki; Monika Malinowska 32,00 zł 33,60 zł
Uniwersytet ponad granicami; Bianka Siwińska 36,00 zł 37,80 zł
Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei; Edyta Pietrzak 32,00 zł 33,60 zł
Style wychowania i postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami oddawania moczu; Teresa Lewandowska-Kidoń, Agata Korzeniecka-Kozerska 20,00 zł 21,00 zł
Pamięć żydowska i kosmopolityczny ład. Hannah Arendt i kondycja żydowska; Natan Sznaider 28,00 zł 29,40 zł
Wielkie spory małego narodu; Joanna Goszczyńska 24,00 zł 25,20 zł
Władza wyobraźni. Edukacja, innowacje i demokracja; Agnieszka Rothert 24,00 zł 25,20 zł
Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni; (red.) Bianka Siwińska, Marek Zimnak 34,00 zł 35,70 zł
Humanistyczne przesłanki niepokoju; Irena Wojnar 32,00 zł 33,60 zł
Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii - o filozofii Karola Wojtyły; (red.) Christoph Böhr, Christian Schmitz 24,00 zł 25,20 zł
Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty; red. Bianka Siwińska, Grzegorz Mazurek 48,00 zł 50,40 zł
Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015; Daniel Przastek 44,00 zł 46,20 zł
Filozofia słowa klasycznej i poklasycznej sankhji; Ołena Łucyszyna 40,00 zł 42,00 zł
Kobieta - wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat; red. Monika Malinowska 32,00 zł 33,60 zł
Being at Home in a Place. The Philosophy of Localness; Aleksandra Kunce 28,00 zł 29,40 zł
Nowa rozprawa przeciwko kobietom, w której dowodzi się, że nie są one ludźmi; redaktor Monika Malinowska 16,00 zł 16,80 zł
Słownik języka Maurycego Mochnackiego (na podstawie "Rozpraw Literacjich"); Milena Wojtyńska-Nowotka 20,00 zł 21,00 zł
Program Uczelnia Liderów jako narzędzie wsparcia procesów zarządzania jakością kształcenia i relacjami z otoczeniem w szkole wyższej; Michał Kaczmarczyk 36,00 zł 37,80 zł
Nowy kształt nauczycielstwa. Szkic pedeutologiczny; Bożena Marzec 20,00 zł 21,00 zł
Uchodźczynie - kobiety, matki, banitki. Rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych; Katarzyna Kość-Ryżko 48,00 zł 50,40 zł
Vade mecum… Pójdź za mną nauczycielu …; Danuta Waloszek 52,00 zł 54,60 zł
Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność; red. Monika Malinowska 36,00 zł 37,80 zł
Niewygodna zagadka. Twórczość Janusza Nasfetera; Paweł Jaskulski 32,00 zł 33,60 zł
Czarne i czerwone w kulturze Europy; red. Monika Malinowska, Krzysztof Tkaczyk 24,00 zł 25,20 zł

Historia (18)

Apolityczność sił zbrojnych Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Zalewski 40,00 zł 42,00 zł
Władza ludowa a literaci, Urszula Urban 28,00 zł 29,40 zł
Wokół tożsamości Wojska Polskiego przełomu XX/XXI wieku , Jerzy Zalewski 32,00 zł 33,60 zł
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd; Wiktoria Dzianisava, Paweł Juszkiewicz, Joanna Staśkowiak (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Wokół upolitycznienia polskiej siły zbrojnej w latach 1914-1918, Jerzy Zalewski 16,00 zł 16,80 zł
Historia Tajwanu, Roman Sławiński 28,00 zł 29,40 zł
Polityka i dyplomacja polska wobec Niemiec, tom II 1971-1990, Mieczysław Tomala 52,00 zł 54,60 zł
Polityka i dyplomacja polska wobec Niemiec, tom I 1945-1970, Mieczysław Tomala 40,00 zł 42,00 zł
Etatyści czy pluraliści? Dylematy brytyjskiej lewicy w pierwszej połowie XX wieku; Marcin Tobiasz 36,00 zł 37,80 zł
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. II edycja; Wiktoria Dzianisava, Paweł Juszkiewicz, Ana Okuskaite (red.) 38,00 zł 39,90 zł
2. pułk artylerii lekkiej Legionów w kampanii wrześniowej 1939 roku; Monika Sikora 32,00 zł 33,60 zł
A Prophet of Consolation on the Threshold of Destruction: Yehoshua Ozjasz Thon, an Intellectual Portrait; Shoshana Ronen 40,00 zł 42,00 zł
Oni odbudowali i rozwijali Polskę. Wielcy Polacy w Polsce Ludowej; (red.) Andrzej Karpiński, Paweł Kozłowski 32,00 zł 33,60 zł
Dwie ukryte tragedie w cieniu atomowej apokalipsy; red. Paweł Soroka 24,00 zł 25,20 zł
Polacy u narodzin Stanów Zjednoczonych; Longin Pastusiak 32,00 zł 33,60 zł
Polityka władz partyjnych i państwowych wobec Ludowego Wojska Polskiego w latach 1949-1956; Jan Sobiech 36,00 zł 37,80 zł
Życie i działalność księdza Bazylego Martysza. Droga do świętości; Katarzyna Mazurek 20,00 zł 21,00 zł
Szkoła Główna Warszawska (1862-1869); Grzegorz P. Bąbiak 120,00 zł 126,00 zł

Historia myśli politycznej (12)

Myśli o filozofii dziejów (wybór), Johann G. Herder 20,00 zł 21,00 zł
Ruchy i myśl polityczna syndykalizmu w Polsce; Rafał Chwedoruk 48,00 zł 50,40 zł
W obliczu kryzysu. Konserwatyzm angielski od Burke'a do Lecky'ego; Krzysztof Pieliński 32,00 zł 33,60 zł
Etatyści czy pluraliści? Dylematy brytyjskiej lewicy w pierwszej połowie XX wieku; Marcin Tobiasz 36,00 zł 37,80 zł
Od chadecji do syjonizmu, Krzysztof Karolczak 8,00 zł 8,40 zł
Studia Politologiczne vol. 8. Współczesne teorie polityki 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 7. Wokół liberalizmu 35,00 zł 37,80 zł
François Poulain de la Barre (1647-1723) wobec zagadnień swojej epoki; Monika Malinowska 32,00 zł 33,60 zł
Syndykalizm rewolucyjny - antyliberalna rewolta XX wieku; Rafał Chwedoruk 40,00 zł 42,00 zł
Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej; Tomasz R. Szymczyński 40,00 zł 42,00 zł
Istota państwa w zachodnioeuropejskiej myśli politycznej. Od polis do państwa narodowego; Jerzy Juchnowski 24,00 zł 25,20 zł
Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei; Edyta Pietrzak 32,00 zł 33,60 zł

Językoznawstwo (43)

Diagnoza i terapia w logopedii, Józef Porayski-Pomsta (red.) 40,00 zł 42,00 zł
Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy środkowej i Wschodniej, Stanisław Dubisz, Józef Porayski-Pomsta, Elżbieta Sękowska (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Szybko mobilnie skrótowo czyli właściwości komunikacyjne, tekstowe i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej, Ewa Wolańska 20,00 zł 21,00 zł
Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej. Studia Pragmalingwistyczne 4, Józef Porayski-Pomsta (red.) 39,00 zł 40,95 zł
Renarracje ustne w języku polskim i niemieckim w wykonaniu uczniów jedno- i dwujęzycznych, Bjorn Wiemer 36,00 zł 37,80 zł
Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie, Magdalena Trysińska 28,00 zł 29,40 zł
Wielojęzyczność a umiejętności komunikacyjne uczniów szkół polskich na Litwie, Henryka Sokołowska 24,00 zł 25,20 zł
Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie, Kinga Geben 28,00 zł 29,40 zł
Komunikacyjna funkcja wykładników spójności tekstu, Daniel Bartosiewicz 20,00 zł 21,00 zł
Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Studia Pragmalingwistyczne 3, Józef Porayski-Pomsta (red.) 39,00 zł 40,95 zł
Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie , Andrzej Lam, Tomasz Wroczyński (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia, sytuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, teksty, Halina Karaś (red.) 52,00 zł 54,60 zł
Porównawcza analiza gniazdowa wybranych leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie, Iwona Burkacka 33,00 zł 34,65 zł
Sto lat Poradnika Językowego. Zawartość pisma w latach 1971-2000, Wanda Decyk-Zięba, Józef Porayski-Pomsta (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie, Mirosław Dawlewicz 24,00 zł 25,20 zł
RAMKI Rygorystyczna Aplikacja Metodologii Kognitywno Interpretacyjnej 28,00 zł 29,40 zł
Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka; Józef Porayski-Pomsta, Maria Przybysz-Piwko (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Język polski w polonijnej szkole; Beata Katarzyna Jędryka 28,00 zł 29,40 zł
Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa; Anna Cegieła 24,00 zł 25,20 zł
Studia z etyki słowa; Anna Cegieła, Paweł Kuciński, Laura Polkowska, Marzena Stępień 28,00 zł 29,40 zł
Międzynarodowe słownictwo kardiologiczne i kardiochirurgiczne; Anna Suchodolska 24,00 zł 25,20 zł
Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii; Marlena Kurowska, Ewa Wolańska (red.) 36,00 zł 37,80 zł
O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia; Józef Porayski-Pomsta 32,00 zł 33,60 zł
Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej; Anita Lorenc 48,00 zł 50,40 zł
Język polski w Norwegii. Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo; Marta Piasecka 20,00 zł 21,00 zł
Kształtowanie się zachowań komunikacyjnych u dzieci z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego; Marlena Kurowska 36,00 zł 37,80 zł
Mowa mieszkańców pogranicza Mazowsza; Małgorzata Kapusta 20,00 zł 21,00 zł
Rytm w mowie i języku w ujęciu wielowymiarowym; Agnieszka Wagner 36,00 zł 37,80 zł
Język i komunikacja - perspektywa lingwistyczna i logopedyczna; (red.) Marlena Kurowska, Joanna Zawadka 32,00 zł 33,60 zł
W labiryncie polszczyzny; red. Beata K. Jędryka i Ewelina Kwapień 40,00 zł 42,00 zł
Bibliografia publikacji Profesora Stanisława Dubisza z lat 1972-2017; opracowanie Ewelina Kwapień 18,00 zł 18,90 zł
Konseptualisering av rommet hos polske norskinnlærere - utfordringer og diagnoser; Oliwia Szymańska 20,00 zł 21,00 zł
Tyle się we mnie słów zebrało … Szkice o języku i tekstach; red. Barbara Pędzich, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak 60,00 zł 63,00 zł
System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma; Ewa Wolańska 28,00 zł 29,40 zł
Słownictwo "Rozpraw Literackich" Maurycego Mochnackiego; Milena Wojtyńska-Nowotka 32,00 zł 33,60 zł
Świadomość grafotaktyczna uczniów szkoły podstawowej w kontekście nauki pisania; Joanna E. Zawadka 32,00 zł 33,60 zł
Wrasta w serce i zatruwa krew. Nienawiść w języku polskim i mediach; Radosław Pawelec 20,00 zł 21,00 zł
Gwara Bugaja na Pogórzu; Halina Karaś 48,00 zł 50,40 zł
Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918-2018; Stanisław Dubisz 28,00 zł 29,40 zł
DZIECIŃSTWO - MŁODOŚĆ - DOROSŁOŚĆ - STAROŚĆ. Polskie koncepty kulturowe w świetle współczesnej polszczyzny; Dorota Zdunkiewicz-Jedynak 36,00 zł 37,80 zł
Zdania przydawkowe w języku niemieckim, Romuald Chilmończyk 18,00 zł 18,90 zł
Poetyckie zwitkaczenie. Językowy obraz alkoholu w liryce Agnieszki Osieckiej; Przemysław Megger 24,00 zł 25,20 zł
Studia nad czytelnością krojów pisma i parametrami cichego czytania u polskich uczniów z dysleksją rozwojową; Adam Wolański 56,00 zł 58,80 zł

Literaturoznawstwo (68)

(Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, Hanna Gosk (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Lektury płci. Polskie (kon)teksty, Mieczysław Dąbrowski (red.) 44,00 zł 46,20 zł
Parabazy wpływu. Iwaszkiewicz, Bloom, Lacan, Jan Potkański 40,00 zł 42,00 zł
Inna Galicja, Danuta Sosnowska 38,00 zł 39,90 zł
(Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Hanna Gosk, Bożena Karwowska (red.) 44,00 zł 46,20 zł
The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies, Halina Janaszek-Ivanickova (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra 40,00 zł 42,00 zł
Lektury inności. Antologia, Mieczysław Dąbrowski, Robert Pruszczyński (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Pisarze polsko-żydowscy XX wieku, Mieczysław Dąbrowski, Alina Molisak (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Czytane na nowo. Proza obca a współczesne orientacje w badaniach literackich, Mieczysław Dąbrowski, Magdalena Kliszcz (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Teraźniejszość i pamięć przeszłości, Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Literatury słowiańskie po roku 1989. Tom IV Mniejszości, Mieczysław Dąbrowski (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Literatury słowiańskie po roku 1989. Tom III Podmiotowość, Barbara Czapik-Lityńska (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Literatury słowiańskie po roku 1989. Tom II Feminizm, Ewa Kraskowska (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Literatury słowiańskie po roku 1989. Tom I Transformacja, Halina Janaszek-Ivanickova (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Zamiast końca historii, Hanna Gosk 28,00 zł 29,40 zł
Drohobycz wielokulturowy, Mieczysław Dąbrowski, Wiera Meniok (red.) 30,00 zł 31,50 zł
Pisarz na emigracji, Hanna Gosk, Andrzej S. Kowalczyk (red.) 44,00 zł 46,20 zł
Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Tomasz Wójcik 28,00 zł 29,40 zł
Nierzeczywista rzeczywistość. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, Mieczysław Dąbrowski 32,00 zł 33,60 zł
Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej, Patrycjusz Pająk 20,00 zł 21,00 zł
Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX w., Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Inne widzenie. Studia o poezji polskiej i niemieckiej, Andrzej Lam 40,00 zł 42,00 zł
Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku /lekko uszkodzona okładka/, Ewa Ihnatowicz (red.) 25,50 zł 26,78 zł
Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji, Hanna Gosk (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Komparatystyka dyskursu. Dyskurs komparatystyki, Mieczysław Dąbrowski 32,00 zł 33,60 zł
Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, Andrzej S. Kowalczyk, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz (red.) 42,00 zł 44,10 zł
Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, Hanna Gosk (red.) 44,00 zł 46,20 zł
Polish and Hebrew Literature and National Identity; Alina Molisak, Shoshana Ronen (eds.) 40,00 zł 42,00 zł
Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i filmu.; Ewa Szczęsna, Piotr Kubiński (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji; Żaneta Nalewajk (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Komparatystyka dzisiaj, tom II - interpretacje; Edward Kasperski, Ewa Szczęsna (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne; Mieczysław Dąbrowski 36,00 zł 37,80 zł
Spojrzenie - spektakl - wstyd; Jan Potkański, Robert Pruszczyński (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku; Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Pakty i fikcje. Autobiografizm po końcu wielkich narracji (szkice); Andrzej Zieniewicz 32,00 zł 33,60 zł
Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej; Alina Molisak, Zuzanna Kołodziejska (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Retorycza interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego; Jagoda Wierzejska 36,00 zł 37,80 zł
Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji; Żaneta Nalewajk (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Czarny romantyzm - przypadek słowacki; Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej; Alina Nowicka-Jeżowa, Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Tomasz Wójcik (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Poza monogamią; Jan Potkański, Robert Pruszczyński (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Krzyżanowski. Spojrzenie po latach; Łukasz Książyk, Magda Nabiałek (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku; Żaneta Nalewajk (red.) 32,00 zł 33,60 zł
(Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku; Hanna Gosk, Bożena Karwowska (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Literatura i "faktury" historii XX (i XXI) wieku; Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz (red.) 30,00 zł 31,50 zł
Dwa wątki; Mieczysław Dąbrowski 36,00 zł 37,80 zł
Galician Polyphony: Places and Voices; ed. Alina Molisak, Jagoda Wierzejska 40,00 zł 42,00 zł
Wielkie spory małego narodu; Joanna Goszczyńska 24,00 zł 25,20 zł
Nipe kalamu. Odsłony dawnej literatury suahili; (red.) Iwona Kraska-Szlenk 20,00 zł 21,00 zł
Powroty do źródeł. W dwusetną rocznicę urodzin Ľudovíta Štúra; red. Joanna Goszczyńska 28,00 zł 29,40 zł
Tekst międzykulturowy. O przemianach literatury emigracyjnej; Mieczysław Dądrowski 32,00 zł 33,60 zł
Opowiedzieć (sobie) Polskę; (red.) Hanna Gosk, Piotr Sadzik 28,00 zł 29,40 zł
Korespondencja sztuk - Literatura i sztuki plastyczne; Katarzyna Wakuła 28,00 zł 29,40 zł
Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej; red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska 36,00 zł 37,80 zł
Twórczość Cypriana Norwida a teorie ewolucjonizmu drugiej połowy XIX wieku; Krzysztof Cieślik 28,00 zł 29,40 zł
Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięcia; red. K. Hryniewicz, T. Wójcik, A. Zieniewicz 32,00 zł 33,60 zł
Kobieta - wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat; red. Monika Malinowska 32,00 zł 33,60 zł
Po transformacji? Literackie idiomy zjawisk i procesów rzeczywistości III Rzeczypospolitej; redaktorzy: Hanna Gosk, Łukasz Pawłowski 28,00 zł 29,40 zł
Poetyckie podwojenie. Marian Pankowski - polski poeta języka francuskiego; Dorota Walczak-Delanois 36,00 zł 37,80 zł
Mroczne oblicze czeskiej literatury; Joanna Goszczyńska 20,00 zł 21,00 zł
Krajobraz (nie)zależności. Literatura wobec wolności i zniewolenia na styku Orientu i Okcydentu; red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka, Maciej Szatkowski 32,00 zł 33,60 zł
Crossroads of Liberty. Asian, African and European Literature Towards Freedom and Oppression; ed. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka, Maciej Szatkowski 32,00 zł 33,60 zł
Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność; red. Monika Malinowska 36,00 zł 37,80 zł
Język i literatura suahili: konteksty społeczno-kulturowe; red. Iwona Kraska-Szlenk, Beata Wójtowicz 32,00 zł 33,60 zł
Horyzonty erudycji. Studium o "Trwałości szczęśliwej królestw" Szymona Majchrowicza; Piotr Sebastian Ślusarczyk 32,00 zł 33,60 zł
Niewygodna zagadka. Twórczość Janusza Nasfetera; Paweł Jaskulski 32,00 zł 33,60 zł
Czarne i czerwone w kulturze Europy; red. Monika Malinowska, Krzysztof Tkaczyk 24,00 zł 25,20 zł

Medioznawstwo (37)

Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku , Sława Bardijewska 28,00 zł 29,40 zł
System medialny Francji, Bartłomiej Golka 18,00 zł 18,90 zł
Leksykon polskiego dziennikarstwa, Elżbieta Ciborska 62,00 zł 65,10 zł
Duńskie media, Ewa Stasiak-Jazukiewicz 28,00 zł 29,40 zł
Polska reklama prasowa w latach 1945-1989, Judyta Ewa Perczak 44,00 zł 46,20 zł
Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła; Monika Przybysz, Krzysztof Marcyński SAC (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Internet i Kościół; Józef Kloch (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Człowiek w medialnym labiryncie; Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowska (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Media wobec śmierci, tom 1; Kamila Kwasik, Jan Jaroszyński, Grzegorz Łęcicki (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Media wobec śmierci, tom 2; Aleksandra Gralczyk, Małgorzata Laskowska, Piotr Drzewiecki (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Ryszard Chruściak 48,00 zł 50,40 zł
Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2008, Olga Dąbrowska-Cendrowska 56,00 zł 58,80 zł
Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia europejskie; Magdalena Ratajczak 32,00 zł 33,60 zł
Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa; ks. Andrzej Adamski, Aleksandra Gralczyk, Kamila Kwasik, Małgorzata Laskowska (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Kapłan i rodzina w mediach; Andrzej Adamski, Kamila Kwasik, Grzegorz Łęcicki (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Media w analogowym i cyfrowym świecie; Andrzej Adamski 40,00 zł 42,00 zł
Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole; Piotr Drzewiecki 28,00 zł 29,40 zł
Sport w mediach; Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek (red.) 44,00 zł 46,20 zł
Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. II; Grzegorz Łęcicki 34,00 zł 35,70 zł
Media w transformacji; Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński SAC, Monika Przybysz (red.) 40,00 zł 42,00 zł
Poranny towarzysz i doradca; Olga Dąbrowska-Cendrowska 20,00 zł 21,00 zł
Fundamenty etyczne rzecznika prasowego; Karolina Dziewulska-Siwek 28,00 zł 29,40 zł
Dziecko w mediach; (red.) Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński SAC 52,00 zł 54,60 zł
Polityka w mediach; Magdalena Butkiewicz, Grzegorz Łęcicki, Paweł Płatek 36,00 zł 37,80 zł
Diecezjalne www w Polsce a nowa ewangelizacja; Grzegorz Umiński 36,00 zł 37,80 zł
Wirtualne targowisko, tom 1; Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński SAC (red.) 30,00 zł 31,50 zł
Wirtualne targowisko, tom 2; Andrzej Adamski, Kamila Kwasik, Sylwia Konopacka-Bąk (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Wirtualne targowisko, tom 3; Kinga Cybulska, Marta Jarosz, Paweł Maciaszek (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Obywatel w internecie; Magdalena Butkiewicz, Paweł P. Płatek (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych; Małgorzata Laskowska 48,00 zł 50,40 zł
Teorie newsa. Historia - definicje - konteksty - dyskursy newsa w kręgu kultury zachodniej; Marek Palczewski 32,00 zł 33,60 zł
Parafia w dobie internetu; Grzegorz Śniadach 36,00 zł 37,80 zł
Media i dziennikarstwo. Struktury dyskursu i hegemonia; Karina Stasiuk-Krajewska 32,00 zł 33,60 zł
Euranet Plus - europejski głos w twoim domu. Radio w procesie europeizacji; Marta Jas-Koziarkiewicz 36,00 zł 37,80 zł
Media społecznościowe jako przestrzeń głoszenia słowa Bożego. Teoria i praktyka; Piotr Wajs 36,00 zł 37,80 zł
Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki; Marcin Grzybowski 40,00 zł 42,00 zł
Od prywatnego do publicznego. Zwierzenie tradycyjne i zwierzenie w sieci; Anna Dąbkowska 20,00 zł 21,00 zł

Orientalistyka (79)

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Azji Centralnej, Sławomir Redo 44,00 zł 46,20 zł
Teaching on India in Central and Eastern Europe, Danuta Stasik, Anna Trynkowska (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Elity władzy politycznej Kazachstanu, Piotr Załęski 32,00 zł 33,60 zł
Miraże i oazy. Su'ad as-Sabah i inne poetki kuwejckie, Magdalena Kubarek 16,00 zł 16,80 zł
India in Warsaw. Indie w Warszawie, Danuta Stasik, Anna Trynkowska (red.) 40,00 zł 42,00 zł
Turkmenistan. Historia – Społeczeństwo – Polityka 64,00 zł 67,20 zł
Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego , Beata Fastyn 24,00 zł 25,20 zł
Oblicza Wschodu. Religia, ideologia, polityka, gospodarka, Marian Broda, Marek M. Dziekan (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Literatura arabska 3.Dociekania i prezentacje. Dylematy arabskich intelektualistów. Bagdad i literatura, Marek M. Dziekan (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Polacy w Gruzji, Maria Filina, Józef Porayski-Pomsta (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Marlena Zyzik 28,00 zł 29,40 zł
Codes and Rituals of Emotions in Asian and African Cultures, Nina Pawlak (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Dźajakantan. W kręgu tamilskiej tradycji i nowoczesności, Jacek Woźniak 32,00 zł 33,60 zł
Fire and cognition in the Rgveda; Joanna Jurewicz 40,00 zł 42,00 zł
The City and the Forest in Indian Literature and Art.; Danuta Stasik, Anna Trynkowska (ed.) 36,00 zł 37,80 zł
Odczytywanie świata. Idea rozumu we współczesnej myśli perskiej; Magdalena Zaborowska 28,00 zł 29,40 zł
Historia Tajwanu, Roman Sławiński 28,00 zł 29,40 zł
Armeno-Kipchak Texts in the Alchemical Treatise by Andrzej Torosowicz, Edward Tryjarski 28,00 zł 29,40 zł
Kirgistan. Natura zmiany systemowej, Radzisława Gortat 28,00 zł 29,40 zł
Rewolucja tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, następstwa; Krzysztof Kozłowski 32,00 zł 33,60 zł
Constitutional Reforms in Central Asian States, Tadeusz Bodio, Tadeusz Mołdawa 40,00 zł 42,00 zł
Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Tadeusz Bodio, Tadeusz Mołdawa 60,00 zł 63,00 zł
Elity władzy w Azji Centralnej, Tadeusz Bodio, P. Załęski 36,00 zł 37,80 zł
Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Andrzej Wierzbicki 44,00 zł 46,20 zł
Bliski Wschód coraz bliżej; Janusz Danecki, Stanisław Sulowski (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 12. Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej 35,00 zł 37,80 zł
Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe; Agnieszka Rothert, Jarosław Szymanek, Aleksandra Zięba (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Ustrój konstytucyjny Kazachstanu; Jarosław Szymanek 28,00 zł 29,40 zł
The Three Jewels of the Desert; Aleksandra Szyszko 34,00 zł 35,70 zł
Zjawisko targumizacji na podstawie Targumu do Pieśni nad Pieśniami; Marek I. Baraniak 36,00 zł 37,80 zł
System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011; Karol Bieniek 28,00 zł 29,40 zł
Wędrówka za przestrzenią. Wybrane hymny Rygwedy (uszkodzona okładka = obniżona cena) 28,80 zł 30,24 zł
Słownik suahili-polski; Beata Wójtowicz 20,00 zł 21,00 zł
CEENIS Current Research Series, vol. 1; Danuta Stasik, Anna Trynkowska (ed.) 24,00 zł 25,20 zł
W trosce o czystość wiary; Sabina Brakoniecka 16,00 zł 16,80 zł
Current research in African Studies; Iwona Kraska-Szlenk, Beata Wójtowicz (eds.) 40,00 zł 42,00 zł
Hausa and Chadic Studies in Honour of Professor Stanisław Piłaszewicz; Nina Pawlak, Ewa Siwierska, Izabela Will (ed.) 40,00 zł 42,00 zł
Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu; Filip Ilkowski, Stanisław Sulowski (red.) 28,00 zł 29,40 zł
A Window onto the Other; Agata Bareja-Starzyńska, Jan Rogala, Filip Majkowski (eds) 36,00 zł 37,80 zł
Tamil in Warsaw; Danuta Stasik, Jacek Woźniak (eds) 28,00 zł 29,40 zł
Islam jako system społeczno-gospodarczy; Rafał Krawczyk 42,00 zł 44,10 zł
Wędrówka za przestrzenią. Krąg drugi; Joanna Jurewicz 24,00 zł 25,20 zł
Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich; Agnieszka Syliwoniuk 38,00 zł 39,90 zł
Witnessing Karachi. Urdu Literature as Testimony to Urban Upheavals; Jakub Wilanowski-Hilchen 20,00 zł 21,00 zł
Kategoria określoności w nauczaniu współczesnego języka hebrajskiego; Angelika Adamczyk 28,00 zł 29,40 zł
Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 r.; Marek Musioł 38,00 zł 39,90 zł
Nipe kalamu. Odsłony dawnej literatury suahili; (red.) Iwona Kraska-Szlenk 20,00 zł 21,00 zł
Catalogue of the Tibetan Texts in the Pander Collection: Part A (complete) and Part B (Partial). Held by the Jagiellonian Library, Cracow; Thupten Kunga Chashab, Filip Majkowski 80,00 zł 84,00 zł
The Biography of the First Khalkha Jetsundampa Zanabazar by Zaya Pandita Luvsanprinlei; Agata Bareja-Starzyńska 60,00 zł 63,00 zł
Fire, Death and Philosophy. A History of Ancient Indian Thinking (lekko uszkodzona okładka) 64,80 zł 68,04 zł
Thangka – Magiczny Tybet 60,00 zł 63,00 zł
African Studies. Forging New Perspectives and Directions; Nina Pawlak, Hanna Rubinkowska-Anioł, Izabela Will (ed.) 40,00 zł 42,00 zł
Etiopia pomiędzy tradycją a nowoczesnością; Hanna Rubinkowska-Anioł 32,00 zł 33,60 zł
Opowieści na werandzie. Wybór z literatury suahili XIX wieku; Iwona Kraska-Szlenk 20,00 zł 21,00 zł
Polish Contributions to South Asian Studies; ed. Danuta Stasik 20,00 zł 21,00 zł
Substytucje nazwisk Polaków w języku chińskim; Joanna Hryniewska 36,00 zł 37,80 zł
Armeno-Kipchak Studies; Edward Tryjarski 92,00 zł 96,60 zł
Wędrówka za przestrzenią. Krąg trzeci; Joanna Jurewicz 32,00 zł 33,60 zł
Mongolia and the Mongols: Past and Present; ed. Agata Bareja-Starzyńska, Magdalena Szpindler, Jan Rogala 36,00 zł 37,80 zł
Orientaliści kognitywnie; red. Joanna Jurewicz 22,00 zł 23,10 zł
Journeys and Travellers in Indian Literature and Art. Volume I Sanskrit and Pali Sources; ed. Danuta Stasik, Anna Trynkowska 24,00 zł 25,20 zł
Journeys and Travellers in Indian Literature and Art. Volume II Vernacular Sources; ed. Danuta Stasik, Anna Trynkowska 20,00 zł 21,00 zł
Ewolucja instytucji małżeństwa w świetle etiopskich kodeksów prawnych; Zuzanna Augustyniak 28,00 zł 29,40 zł
Wosk i złoto. Studia etiopistyczne; red. Marcin Krawczuk 20,00 zł 21,00 zł
Od poezji do teologii. Perija tirumoli Tirumangejjalwara na tle tamilskiej myśli śriwisznuickiej; Jacek Woźniak 56,00 zł 58,80 zł
Boko Haram. Koncepcja reformy islamu w północnej Nigerii; Sabina Brakoniecka 28,00 zł 29,40 zł
Filozofia słowa klasycznej i poklasycznej sankhji; Ołena Łucyszyna 40,00 zł 42,00 zł
War and Peace in Indian Literature and Culture; ed. Danuta Stasik, Anna Trynkowska 28,00 zł 29,40 zł
Bogini Marijamman. Mitologia i kult na podstawie tamilskich pieśni religijnych; Karolina Kłoszewska 38,00 zł 39,90 zł
Linguistic Evidence of Cultural Distance; redaktor Nina Pawlak 36,00 zł 37,80 zł
Wprowadzenie do poezji nabati. Zrozumieć współczesnego Emiratczyka; Kamila Panek 24,00 zł 25,20 zł
W kręgu literatury i myśli buddyjskiej; redaktor Marek Mejor 40,00 zł 42,00 zł
Spis orientaliów w zbiorach polskich publicznych i prywatnych w roku 1939; Arnold Kunst, oprac. Marek Mejor 32,00 zł 33,60 zł
Krajobraz (nie)zależności. Literatura wobec wolności i zniewolenia na styku Orientu i Okcydentu; red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka, Maciej Szatkowski 32,00 zł 33,60 zł
Crossroads of Liberty. Asian, African and European Literature Towards Freedom and Oppression; ed. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka, Maciej Szatkowski 32,00 zł 33,60 zł
Język i literatura suahili: konteksty społeczno-kulturowe; red. Iwona Kraska-Szlenk, Beata Wójtowicz 32,00 zł 33,60 zł
Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki; red. Marek M. Dziekan, Sylwia Filipowska, Ewa Siemieniec-Gołaś 48,00 zł 50,40 zł
Invisible Fire. Memory, Tradition and the Self in Early Hindu Philosophy; Joanna Jurewicz 80,00 zł 84,00 zł
"Chodzący po wodzie" Barack Obama w kenijskiej karykaturze w latach 2008-2016; Maria Piotrowska 40,00 zł 42,00 zł

Politologia (27)

Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich; Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Kirgistan. Natura zmiany systemowej, Radzisława Gortat 28,00 zł 29,40 zł
Rewolucja tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, następstwa; Krzysztof Kozłowski 32,00 zł 33,60 zł
Dylematy polskiej transformacji, wyd. II, Jan Błuszkowski (red.) 40,00 zł 42,00 zł
The Contemporary Study of Politics in Europe, Stanisław Sulowski (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Dilemmas of polish transformation; Jan Błuszkowski, Stanisław Sulowski (ed.) 40,00 zł 42,00 zł
Bliski Wschód coraz bliżej; Janusz Danecki, Stanisław Sulowski (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Rządzenie koalicyjne w Polsce, Grzegorz Rydlewski 20,00 zł 21,00 zł
Rządzenie w świecie megazmian, Grzegorz Rydlewski 28,00 zł 29,40 zł
Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka; Jarosław Szymanek (red.) 26,00 zł 27,30 zł
Polska polityczna 2012/2013; Grzegorz Rydlewski 28,00 zł 29,40 zł
The Processes of Transnational Governance; Agnieszka Rothert (ed.) 24,00 zł 25,20 zł
Demokracja w obliczach kryzysu; Izabela Kapsa, Waldemar Rogowski (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce; Jan Galicki (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Polska w Unii Europejskiej. Gospodarka - energetyka - region; Edward Jakubowski, Waldemar Sługocki (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku; Martin Dahl 36,00 zł 37,80 zł
Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce; Sebastian Kozłowski 44,00 zł 46,20 zł
Wybrane ruchy społeczne współczesnego kryzysu; Filip Ilkowski 24,00 zł 25,20 zł
Polityka w mediach; Magdalena Butkiewicz, Grzegorz Łęcicki, Paweł Płatek 36,00 zł 37,80 zł
Polska – Niemcy – Unia Europejska. Razem czy osobno?; red. Zbigniew Czachór, Tomasz Marcinkowski 32,00 zł 33,60 zł
Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015; Daniel Przastek 44,00 zł 46,20 zł
Coś więcej niż spór o model rządzenia; Grzegorz Rydlewski 24,00 zł 25,20 zł
Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce; Lucyna Rajca 20,00 zł 21,00 zł
Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019; Włodzimierz Anioł 36,00 zł 37,80 zł
Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia; Redaktorzy: A.Bartoszewicz, K.Księżopolski, A.Zybała 40,00 zł 42,00 zł
Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych; red. Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka 36,00 zł 37,80 zł
Polityka integracji imigrantów w Polsce i Holandii; Violetta Gul-Rechlewicz, Lucyna Rajca 24,00 zł 25,20 zł

Polityka społeczna (30)

Samorządowa polityka społeczna, Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Wybrane elementy rynku pracy, Katarzyna Głąbicka 24,00 zł 25,20 zł
Marginalność i marginalizacja społeczna (przecena) Tadeusz Kowalak 21,00 zł 22,05 zł
Praca tymczasowa - szanse i zagrożenia, Grażyna Spytek-Bandurska, Małgorzata Szylko-Skoczny 36,00 zł 37,80 zł
Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego; Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach; Barbara Rysz-Kowalczyk (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast; Paweł Swianiewicz z Joanną Krukowską i Pauliną Nowicką 32,00 zł 33,60 zł
Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy; Marcin Kucharski 28,00 zł 29,40 zł
Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku; Włodzimierz Anioł 28,00 zł 29,40 zł
Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej; Mirosław Księżopolski 20,00 zł 21,00 zł
Między Japonią a Singapurem; Bartosz Pieliński 24,00 zł 25,20 zł
Błędne rondo marginalizacji?; Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska, Marta Lackowska, Anna Kurniewicz 36,00 zł 37,80 zł
Rodzina - potrzeby - polityka społeczna; Joanna Frątczak-Müller 24,00 zł 25,20 zł
Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy; Barbara Szatur-Jaworska 32,30 zł 33,92 zł
Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej; Cezary Żołędowski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Maciej Duszczyk (red.) 40,00 zł 42,00 zł
Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii; Magdalena Najda 32,00 zł 33,60 zł
Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej; Janina Petelczyc 32,00 zł 33,60 zł
Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013; Barbara Szatur-Jaworska 48,00 zł 50,40 zł
Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania; Barbara Szatur-Jaworska (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Social Actors in the Housing Policy Process. A Constructivist Perspective; Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka 36,00 zł 37,80 zł
Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych; Włodzimierz Anioł 32,00 zł 33,60 zł
The Life and Work of Elders in The Light of Theories and Research Studies; Taťjana Búgelová, Lena Čupkowá 16,00 zł 16,80 zł
Prawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce; Paweł Bucoń 24,00 zł 25,20 zł
Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń; red.: Sławomir Cudak, Aleksander Mańka 28,00 zł 29,40 zł
Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia; Redaktorzy: A.Bartoszewicz, K.Księżopolski, A.Zybała 40,00 zł 42,00 zł
Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej; Mirosław Grewiński 66,67 zł 70,00 zł
Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej; Barbara Szatur-Jaworska, Barbara Rysz-Kowalczyk, Janina Petelczyc 28,00 zł 29,40 zł
Nowe podejście do starzenia się w Unii Europejskiej. Przykład rozwiązań polskich; Agata Rusek 44,00 zł 46,20 zł
Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej; B.Szatur-Jaworska, B. Rysz-Kowalczyk, J.Petelczyc - bezpłatny ebook 0,00 zł 0,00 zł
Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziny w Polsce w latach 1989-2019; red. Arkadiusz Durasiewicz, Paweł Czarnecki 48,00 zł 50,40 zł

Prawo (64)

Immunitet państwa; Julian Sutor 36,00 zł 37,80 zł
Podstawy cywilizacji europejskiej, Rafał Krawczyk 42,00 zł 44,10 zł
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, wyd. II, Marek Chmaj (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Ochrona praw i wolności w Polsce, Izabela Malinowska 40,00 zł 42,00 zł
Arbitraż polityczny głowy państwa, Jarosław Szymanek 40,00 zł 42,00 zł
Weimarski model prezydentury; Katarzyna Dunaj 28,00 zł 29,40 zł
Legislatywa, egzekutywa, judykatywa: konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału, Jerzy Kuciński 38,00 zł 39,90 zł
Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997; Paweł Borecki, Czesław Janik (red.) 44,00 zł 46,20 zł
Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka; Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek, Michał Mistygacz (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych; Paweł Borecki, Czesław Janik (red.) 52,00 zł 54,60 zł
Komplementarność jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i trybunałów hybrydowych; Piotr Milik 40,00 zł 42,00 zł
Rewizja Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Praktyka, problemy prawne i proceduralne; Jan Barcz (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. - ciągłość i zmiana; Tomasz Słomka, Anna Materska-Sosnowska (red.) 34,00 zł 35,70 zł
Prawo administracyjne gospodarcze, wyd. III; Stanisław Hoc 40,00 zł 42,00 zł
Organy ochrony prawnej w państwach europejskich; Izabela Malinowska 40,00 zł 42,00 zł
Legal Security; Katarzyna Dunaj, Marta Stepnowska (ed.) 24,00 zł 25,20 zł
Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku; Paweł Borecki 32,00 zł 33,60 zł
Kształtowanie formy rządów u progu niepodległej Polski (1917-1926); Andrzej Kulig 36,00 zł 37,80 zł
Reforma strefy euro Unii Europejskiej. Na drodze do sanacji i konsolidacji. Wybór dokumentów; Jan Barcz (wybór, wstęp i opracowanie) 26,00 zł 27,30 zł
Unia Europejska w dobie reform. Podstawy prawne. Wybór dokumentów; Jan Barcz (wybór, wstęp i opracowanie) 36,00 zł 37,80 zł
Wysiedlenie ludności niemieckiej w wyniku II wojny światowej: krzywda czy bezprawie?; Jerzy Kranz 16,00 zł 16,80 zł
Ustrój polityczny Francji współczesnej; Jarosław Szymanek (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010; Anna Konert (red.) 24,00 zł 25,20 zł
New Progress and Challenges in The Air Law; Hans Ephraimson-Abt, Anna Konert 32,00 zł 33,60 zł
A European Vision for Air Passengers; Anna Konert 24,00 zł 25,20 zł
Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych; Katarzyna Dunaj, Marta Stepnowska (red.) 20,00 zł 21,00 zł
O Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku; Jerzy Kuciński 28,00 zł 29,40 zł
Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wobec reformy strefy euro; Jan Barcz 16,00 zł 16,80 zł
Szkice o nowym modelu procesu karnego; Teresa Gardocka, Mariusz Jakubik (red.) 24,00 zł 25,20 zł
The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards; Teresa Gardocka, Agnieszka Gruszczyńska, Robert Maślak, Agnieszka Sergiel (eds) 20,00 zł 21,00 zł
Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego; Piotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach 24,00 zł 25,20 zł
Nowe karne prawo dowodowe; Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych; (red.) Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Katarzyna Antolak-Szymanski 20,00 zł 21,00 zł
Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku; Teresa Gardocka, Mariusz Jakubik (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego; Jacek Zaleśny 40,00 zł 42,00 zł
Pojęcie suwerenności we wspólczesnym prawie międzynarodowym; Jerzy Kranz 28,00 zł 29,40 zł
Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa (state-building) w sytuacjach pokonfliktowych na przykładzie Afganistanu; Ewa Suwara 44,00 zł 46,20 zł
Prawda w procesie karnym; Jan Kil 20,00 zł 21,00 zł
Public Procurement as a Tool of State-Building in Post-Conflict Situations: The Case of Afghanistan; Ewa Suwara 44,00 zł 46,20 zł
Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej; Jerzy Kuciński 48,00 zł 50,40 zł
Użycie sił zbrojnych RFN w świetle Ustawy Zasadniczej z 1949 r.; Katarzyna Dunaj 36,00 zł 37,80 zł
Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne; red. Jan Barcz, Anna Zawidzka-Łojek 16,00 zł 16,80 zł
Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej; red. Marta Kłopocka-Jasińska, Monika Filipowska-Tuthill 20,00 zł 21,00 zł
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Studium prawno-politologiczne; Jerzy Kuciński 32,00 zł 33,60 zł
Encyklopedia administracji publicznej; red. Jolanta Itrich-Drabarek 40,00 zł 42,00 zł
Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE; red. Jan Barcz, Anna Zawidzka-Łojek 28,00 zł 29,40 zł
Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego. Aspekty prawa i praktyki; Jan Barcz, Jerzy Kranz 40,00 zł 42,00 zł
Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki; Marcin Grzybowski 40,00 zł 42,00 zł
Dyscyplinarne postępowania funkcjonariuszy Policji; Andrzej Warmiński 20,00 zł 21,00 zł
Zasada ostrożności w administracyjnoprawnych regulacjach dotyczących nanomateriałów; Marcin Jurewicz 32,00 zł 33,60 zł
Model jurysdykcji sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym a konstytucyjne funkcje sądów administracyjnych; Katarzyna Gębala 28,00 zł 29,40 zł
Prawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce; Paweł Bucoń 24,00 zł 25,20 zł
Wybór środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Konrad Wróblewski 20,00 zł 21,00 zł
Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w Polsce (na tle UE); Karolina Zapolska 40,00 zł 42,00 zł
Niezależność sądów i niezawisłość sędziów; M.Dąbrowski, J.Szymanek, M.M.Wiszowaty, J.Zaleśny 24,00 zł 25,20 zł
Badania nad żródłami prawa i efektami jego stosowania, tom I; red. Magdalena Gurdek 28,00 zł 29,40 zł
Czynnik społeczny w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości; Michał Kaczmarczyk 36,00 zł 37,80 zł
Taxation of "Digital Enterprises" Conducting a Significant Part of Their Activity Online; Paweł Uściński - bezpłatny ebook 0,00 zł 0,00 zł
Z zagadnień teorii dowodzenia w procesie karnym; Jerzy Konieczny 24,00 zł 25,20 zł
Ławnicy jako forma udziału czynnika społecznego w polskim procesie karnym; Jan Kil 20,00 zł 21,00 zł
Sprawy polskie podczas konferencji "2+4" Potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od Niemiec; Jan Barcz 56,00 zł 58,80 zł
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym; Michał Prusek 40,00 zł 42,00 zł
Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych; Piotr Kruszyński, Jan Kil, Aleksander Kwaśniak 20,00 zł 21,00 zł
Prawo do obrony podmiotu zbiorowego; Sebastian Zieliński 36,00 zł 37,80 zł

Problematyka bezpieczeństwa (38)

Od chadecji do syjonizmu, Krzysztof Karolczak 8,00 zł 8,40 zł
Bezpieczeństwo ekonomiczne; Krzysztof Michał Księżopolski 28,00 zł 29,40 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia - Uwarunkowania - Wyzwania; Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja; Kamila Maria Pronińska 40,00 zł 42,00 zł
Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne; Aleksandra Skrabacz 38,00 zł 39,90 zł
Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy; Krzysztof M. Księżopolski, Kamila Pronińska (red.) 26,00 zł 27,30 zł
Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa; Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Studia Politologiczne nr 34. Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Andrzej Misiuk (red.) 38,89 zł 42,00 zł
Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów; Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce; Andrzej Warmiński 40,00 zł 42,00 zł
Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji; Krzysztof M. Księżopolski, Kamila M. Pronińska, Alina E. Sulowska (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach; Stanisław Sulowski (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką; Paweł Soroka 24,00 zł 25,20 zł
Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 r.; Marek Musioł 38,00 zł 39,90 zł
Służby specjalne we współczesnym państwie; red. Siemiątkowski Z., Zięba A. (cena obniżona=uszkodzona okładka) 32,40 zł 34,02 zł
Problemy bezpieczeństwa w wybranych państwach - instytucje, badania, studia; (red,) Daniel Przastek 24,00 zł 25,20 zł
Partycypacja kobiet w wybranych organizacjach przestępczych; Aleksandra Nowicka 20,00 zł 21,00 zł
Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa – międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych; Piotr Milik 44,00 zł 46,20 zł
Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia; red. Paweł Soroka, Anna Zagórska, Krzysztof Wątorek 22,00 zł 23,10 zł
Postawy wobec bezpieczeństwa kulturowego w polskim dyskursie sejmowym 2004-2011; Joanna Rak 44,00 zł 46,20 zł
Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej; red. Bożena Dziemidok-Olszewska, Marta Michalczuk-Wlizło 22,00 zł 23,10 zł
Wybrane systemy współpracy międzynarodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (lekko uszkodzona okładka); red. Tomasz Kownacki 32,40 zł 34,02 zł
Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna; Michał Brzeziński 44,00 zł 46,20 zł
Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne; red. Paweł Soroka i inni 28,00 zł 29,40 zł
Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP; red. Paweł Soroka, Anna Zagórska, Krzysztof Wątorek 24,00 zł 25,20 zł
Bezpieczeństwo międzynarodowe - współczesne problemy i wyzwania; red. Dominika Czapla, Marta Miedzińska 22,00 zł 23,10 zł
Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Casus Polski i RFN; Izabela Oleksiewicz 24,00 zł 25,20 zł
Unus pro multis. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku; redaktorzy: Jarosław Wołejszo, Grzegorz Rdzanek, Anna Zagórska 32,00 zł 33,60 zł
Numer alarmowy 112; Aleksandra Skrabacz, Milena Domasiewicz 32,00 zł 33,60 zł
Bezpieczeństwo przestrzeni współczesnych miast. Przykład Wielkiej Brytanii; Jan Kowalczyk 36,00 zł 37,80 zł
Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii; Aleksandra Kusztal, Grzegorz Rdzanek 48,00 zł 50,40 zł
Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym; redaktorzy: Paweł Soroka i inni 24,00 zł 25,20 zł
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego; redaktorzy: Andrzej Misiuk, Jolanta Itrich-Drabarek, Magdalena Dobrowolska-Opała 44,00 zł 46,20 zł
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie; Anna Zagórska 36,00 zł 37,80 zł
Wprowadzenie do gier decyzyjnych w naukach o bezpieczeństwie; Jan Zych, Anna Zagórska 20,00 zł 21,00 zł
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa; red. Aleksandra Gasztold, Kornela Oblińska 32,00 zł 33,60 zł
Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa; red. Paweł Soroka, Anna Zagórska 28,00 zł 29,40 zł

Problematyka europejska (57)

Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej, Jarosław ćwiek-Karpowicz 28,00 zł 29,40 zł
Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, Marcin Bodio 28,00 zł 29,40 zł
Jedność europejska, Franciszek Gołembski (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Polityka spójności społeczno-gospodarczej UE, Mirosław Grewiński, Katarzyna Głąbicka 40,00 zł 42,00 zł
Tożsamość europejska, Franciszek Gołembski (red.) 24,00 zł 25,20 zł
European Studies. Selected Research Problems, Piotr Wawrzyk (ed.) 18,00 zł 18,90 zł
Między sąsiedztwem a integracją; Andrzej Szeptycki (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii; Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski 32,00 zł 33,60 zł
Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej; Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski 32,00 zł 33,60 zł
Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej; Zdzisław W. Puślecki, Robert Kmieciak, Maciej Walkowski 36,00 zł 37,80 zł
Usługi we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej; Zdzisław W. Puślecki, Adam Szymaniak, Klaudia Kałążna 36,00 zł 37,80 zł
Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC); Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski, Tomasz R. Szymczyński 40,00 zł 42,00 zł
Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO; Zdzisław W. Puślecki, Joanna Skrzypczyńska 34,00 zł 35,70 zł
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej; Bogusław Jagusiak 46,00 zł 48,30 zł
Podstawy cywilizacji europejskiej, Rafał Krawczyk 42,00 zł 44,10 zł
Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, Waldemar Sługocki (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Grzegorz Rydlewski 28,00 zł 29,40 zł
Konstytucyjno-ustrojowe i prawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Ryszard Chruściak 44,00 zł 46,20 zł
Ratyfikacja Traktatu z Lizbony. Spory polityczne i prawne; Ryszard Chruściak 28,00 zł 29,40 zł
Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Lucyna Rajca (red.) 38,00 zł 39,90 zł
System polityczny Irlandii; Jarosław Płachecki 36,00 zł 37,80 zł
Chadecja niemiecka wobec integracji europejskiej w latach 1949-1998, Justyna Miecznikowska 36,00 zł 37,80 zł
Polska i Republika Federalna Niemiec w procesie integracji europejskiej, Stanisław Sulowski (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Polityka europejska Republiki Federalnej Niemiec , Stanisław Sulowski 28,00 zł 29,40 zł
Parlament Europejski od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony. Rys historyczno-instytucjonalny; Rafał Kirzyński 26,00 zł 27,30 zł
Rewizja Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Praktyka, problemy prawne i proceduralne; Jan Barcz (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo; Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak 48,00 zł 50,40 zł
Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech; Mariusz Sulkowski 36,00 zł 37,80 zł
Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej; Józef M. Fiszer (red.) 30,00 zł 31,50 zł
Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej; Zbigniew Czachór 56,00 zł 58,80 zł
Jak postrzegać Unię Europejską?; Jerzy Kranz 20,00 zł 21,00 zł
Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej; Tomasz R. Szymczyński 40,00 zł 42,00 zł
Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi; Jan Barcz, Jan Bokszczanin (red.) 40,00 zł 42,00 zł
System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym; Józef M. Fiszer, Paweł Olszewski (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii; Robert Wiszniowski 16,00 zł 16,80 zł
Reforma strefy euro Unii Europejskiej. Na drodze do sanacji i konsolidacji. Wybór dokumentów; Jan Barcz (wybór, wstęp i opracowanie) 26,00 zł 27,30 zł
Unia Europejska w dobie reform. Podstawy prawne. Wybór dokumentów; Jan Barcz (wybór, wstęp i opracowanie) 36,00 zł 37,80 zł
Przepustka do Europy; Maciej Zakrocki 20,00 zł 21,00 zł
Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej; Tomasz Kownacki 36,00 zł 37,80 zł
Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony; Anna Pudło 20,00 zł 21,00 zł
Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wobec reformy strefy euro; Jan Barcz 16,00 zł 16,80 zł
Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych; Anna Skolimowska 30,00 zł 31,50 zł
Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej. Koncepcja - doktryna - praktyka; Joanna Sapieżko-Samordak 36,00 zł 37,80 zł
Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej; Anna Wierzchowska 48,00 zł 50,40 zł
Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową. Przykład dla Ukrainy; Martin Dahl, Beata Piskorska, Paweł Olszewski 20,00 zł 21,00 zł
Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej; red. Jan Barcz, Przemysław Saganek 20,00 zł 21,00 zł
Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej; Marta Witkowska i inni 24,00 zł 25,20 zł
Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne; red. Jan Barcz, Anna Zawidzka-Łojek 16,00 zł 16,80 zł
Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej; red. Jarosław Filip Czub, Agnieszka Vetulani-Cęgiel 24,00 zł 25,20 zł
Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE; red. Jan Barcz, Anna Zawidzka-Łojek 28,00 zł 29,40 zł
Euranet Plus - europejski głos w twoim domu. Radio w procesie europeizacji; Marta Jas-Koziarkiewicz 36,00 zł 37,80 zł
Fundusze europejskie na półmetku perspektywy finansowej 2014-2020; red. Dominika Czapla, Marta Miedzińska 18,00 zł 18,90 zł
Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Casus Polski i RFN; Izabela Oleksiewicz 24,00 zł 25,20 zł
Euroregion. Od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej; Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo 20,00 zł 21,00 zł
Instytucjonalizacja procesów integracji europejskiej; red. Tomasz Kownacki, Anna Wierzchowska 24,00 zł 25,20 zł
Polski lobbing w obszarze prawa autorskiego na tle systemu unijnego; Agnieszka Vetulani-Cęgiel 24,00 zł 25,20 zł
Polityka integracji imigrantów w Polsce i Holandii; Violetta Gul-Rechlewicz, Lucyna Rajca 24,00 zł 25,20 zł

Problematyka niemiecka (35)

Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami; Jan Barcz 40,00 zł 42,00 zł
Niemcy - moją pasją; Mieczysław Tomala 36,00 zł 37,80 zł
Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, Gerd Meyer, Stanisław Sulowski, Wojciech łukowski (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Brennpunkte der politischen Kultur in Polen und Deutschland, Gerd Meyer, Stanisław Sulowski, Wojciech Łukowski (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Destrukcyjna charyzma Adolfa Hitlera, Justyna G. Otto 20,00 zł 21,00 zł
Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji; Erhard Cziomer 40,00 zł 42,00 zł
Polska-Niemcy 1945-2009. Prawo i polityka, Witold M. Góralski 72,00 zł 75,60 zł
Na drodze do porozumienia i pojednania z Niemcami. Wybór tekstów z lat 1989-2009; Jerzy Sułek 44,00 zł 46,20 zł
Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011; Witold M. Góralski (red.) 72,00 zł 75,60 zł
Historischer Umbruch und Herausforderung fur die Zukunft; Witold M. Góralski (red.) 72,00 zł 75,60 zł
Breakthrough and Challenges; Witold M. Góralski (ed.) 72,00 zł 75,60 zł
Chadecja niemiecka wobec integracji europejskiej w latach 1949-1998, Justyna Miecznikowska 36,00 zł 37,80 zł
Polska i Republika Federalna Niemiec w procesie integracji europejskiej, Stanisław Sulowski (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Polityka europejska Republiki Federalnej Niemiec , Stanisław Sulowski 28,00 zł 29,40 zł
Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2008, Olga Dąbrowska-Cendrowska 56,00 zł 58,80 zł
Polityka i dyplomacja polska wobec Niemiec, tom II 1971-1990, Mieczysław Tomala 52,00 zł 54,60 zł
Polityka i dyplomacja polska wobec Niemiec, tom I 1945-1970, Mieczysław Tomala 40,00 zł 42,00 zł
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Stanisław Sulowski, Konstanty A. Wojtaszczyk (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Partie polityczne w Niemczech , Konstanty A. Wojtaszczyk (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998-2005; Krzysztof Miszczak 44,00 zł 46,20 zł
Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech; Mariusz Sulkowski 36,00 zł 37,80 zł
Wysiedlenie ludności niemieckiej w wyniku II wojny światowej: krzywda czy bezprawie?; Jerzy Kranz 16,00 zł 16,80 zł
Uniwersytet ponad granicami; Bianka Siwińska 36,00 zł 37,80 zł
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku; Martin Dahl 36,00 zł 37,80 zł
Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech; Marta Balcerek-Kosiarz 36,00 zł 37,80 zł
Użycie sił zbrojnych RFN w świetle Ustawy Zasadniczej z 1949 r.; Katarzyna Dunaj 36,00 zł 37,80 zł
Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech; Marta Balcerek-Kosiarz 28,00 zł 29,40 zł
Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego. Aspekty prawa i praktyki; Jan Barcz, Jerzy Kranz 40,00 zł 42,00 zł
Wybory prezydenckie w Rosji w 2018 roku w świetle niemieckiej opinii publicznej; Tadeusz Lebioda 20,00 zł 21,00 zł
Zmagania o pojednanie. Religia i polityka w stosunkach polsko-niemieckich po roku 1945; redaktorzy: Urszula Pękala, Irene Dingel 24,00 zł 25,20 zł
Akt historyczny - 30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej; redaktorzy: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 16,00 zł 16,80 zł
Akt normalizacyjny - 50 lat Układu o normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku; redaktorzy: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 20,00 zł 21,00 zł
Sprawy polskie podczas konferencji "2+4" Potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od Niemiec; Jan Barcz 56,00 zł 58,80 zł
Akt dobrosąsiedzki - 30 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy; redaktorzy: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 32,00 zł 33,60 zł
Akt der guten Nachbarschaft - 30 Jahre Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland; Hrsg. von: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 32,00 zł 33,60 zł

Problemy międzynarodowe (60)

Aksamitni terroryści. Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej, Przemysław J. Sieradzan 28,00 zł 29,40 zł
Bariery rozwoju na progu XXI wieku. Wybrane problemy, Tadeusz Wallas (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Międzynarodowe problemy ekologiczne, Krzysztof M. Księżopolski 40,00 zł 42,00 zł
Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Ewa Latoszek, Magdalena Proczek 70,00 zł 73,50 zł
Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej , Paweł Timofiejuk, Andrzej Wierzbicki, Eugeniusz Zieliński (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Rosja a WTO; Szymon Kardaś 36,19 zł 38,00 zł
Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej, Jarosław ćwiek-Karpowicz 28,00 zł 29,40 zł
Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, Marcin Bodio 28,00 zł 29,40 zł
Immunitet państwa; Julian Sutor 36,00 zł 37,80 zł
Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami; Jan Barcz 40,00 zł 42,00 zł
Między sąsiedztwem a integracją; Andrzej Szeptycki (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich. Geneza - status prawny - rozwój; Larysa Leszczenko 36,00 zł 37,80 zł
Polska-Niemcy 1945-2009. Prawo i polityka, Witold M. Góralski 72,00 zł 75,60 zł
Na drodze do porozumienia i pojednania z Niemcami. Wybór tekstów z lat 1989-2009; Jerzy Sułek 44,00 zł 46,20 zł
Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011; Witold M. Góralski (red.) 72,00 zł 75,60 zł
Historischer Umbruch und Herausforderung fur die Zukunft; Witold M. Góralski (red.) 72,00 zł 75,60 zł
Breakthrough and Challenges; Witold M. Góralski (ed.) 72,00 zł 75,60 zł
Komplementarność jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i trybunałów hybrydowych; Piotr Milik 40,00 zł 42,00 zł
Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej; Ewa Latoszek, Magdalena Proczek (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej; Józef M. Fiszer (red.) 30,00 zł 31,50 zł
Islam jako system społeczno-gospodarczy; Rafał Krawczyk 42,00 zł 44,10 zł
Geopolityka trwałego rozwoju; Tadeusz Klementewicz 44,00 zł 46,20 zł
Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi; Jan Barcz, Jan Bokszczanin (red.) 40,00 zł 42,00 zł
System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym; Józef M. Fiszer, Paweł Olszewski (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Historia stosunków międzynarodowych. Tom 1 Idee, Tom 2 Rzeczy i praktyki; Andrzej Gałganek 76,00 zł 79,80 zł
Studia i szkice z socjologii polityki; Mirosław Chałubiński, Jerzy Szczupaczyński (red.) 40,00 zł 42,00 zł
Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie; Irena Popiuk-Rysińska 32,00 zł 33,60 zł
Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej; Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski 28,00 zł 29,40 zł
Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania; Marek Rewizorski (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa; Anna Potyrała 32,00 zł 33,60 zł
Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych; Anna Skolimowska 30,00 zł 31,50 zł
Bezpieczeństwo ekonomiczne; Krzysztof Michał Księżopolski 28,00 zł 29,40 zł
Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja; Kamila Maria Pronińska 40,00 zł 42,00 zł
Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy; Krzysztof M. Księżopolski, Kamila Pronińska (red.) 26,00 zł 27,30 zł
Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką; Paweł Soroka 24,00 zł 25,20 zł
Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych; Wojtek Lamentowicz 32,00 zł 33,60 zł
Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa (state-building) w sytuacjach pokonfliktowych na przykładzie Afganistanu; Ewa Suwara 44,00 zł 46,20 zł
Pojęcie suwerenności we wspólczesnym prawie międzynarodowym; Jerzy Kranz 28,00 zł 29,40 zł
Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej. Koncepcja - doktryna - praktyka; Joanna Sapieżko-Samordak 36,00 zł 37,80 zł
Globalne zarządzanie i jego aktorzy. W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata; red. Marek Rewizorski 24,00 zł 25,20 zł
Leksykon dyplomatyczny, wyd. III; Julian Sutor 60,00 zł 63,00 zł
Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna; red. Paweł Soroka, Krzysztof Wątorek, Anna Zagórska 24,00 zł 25,20 zł
Hillary Clinton – kariera polityczna; Longin Pastusiak 32,00 zł 33,60 zł
Korespondencja dyplomatyczna (lekko uszkodzona okładka), wyd. V; Julian Sutor 57,60 zł 60,48 zł
Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej; Maciej Raś 48,00 zł 50,40 zł
Boko Haram. Koncepcja reformy islamu w północnej Nigerii; Sabina Brakoniecka 28,00 zł 29,40 zł
Globalne implikacje polityki zagranicznej George'a W. Buscha; Magdalena Kumelska 32,00 zł 33,60 zł
Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018; Łukasz Łotocki 48,00 zł 50,40 zł
Pogranicza cywilizacji; Larysa Leszczenko i inni 32,00 zł 33,60 zł
Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku Kosowa; Dorota Heidrich 32,00 zł 33,60 zł
Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing; Krzysztof Trzciński 24,00 zł 25,20 zł
Separatyzm baskijski. Historia - współczesność - perspektywy; Anna Llanos-Antczak 32,00 zł 33,60 zł
Wybory prezydenckie w Rosji w 2018 roku w świetle niemieckiej opinii publicznej; Tadeusz Lebioda 20,00 zł 21,00 zł
Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej i Republiki Turcji na przełomie XX i XXI wieku; Anna Wawryniuk 44,00 zł 46,20 zł
Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii; Aleksandra Kusztal, Grzegorz Rdzanek 48,00 zł 50,40 zł
Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski; red. Paweł Soroka, Krzysztof Wątorek, Anna Zagórska 28,00 zł 29,40 zł
Transformacja polityki cyberbezpieczeństwa RP w XXI wieku; Izabela Oleksiewicz 20,00 zł 21,00 zł
Republika Białoruś - polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty; redaktorzy: Helena Giebień i Larysa Leszczenko 28,00 zł 29,40 zł
Polityka innowacyjna Brazylii i jej wpływ na konkurencyjność międzynarodową w latach 1985-2018; Joanna Gocłowska-Bolek 40,00 zł 42,00 zł
Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy. Od ukraińskiej "rewolucji godności" do wojny o Górny Karabach; Andrzej Szeptycki 24,00 zł 25,20 zł

Publikacje Uczelni Łazarskiego (26)

Podstawy cywilizacji europejskiej, Rafał Krawczyk 42,00 zł 44,10 zł
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, wyd. II, Marek Chmaj (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Udzielanie informacji przez administrację publiczną (teoria i praktyka); Grzegorz Rydlewski, Przemysław Szustakiewicz, Katarzyna Golat 28,00 zł 29,40 zł
Kontrowersje wokół antycyklicznej polityki fiskalnej a niedawny kryzys globalny; Maciej Krzak 36,00 zł 37,80 zł
Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo; Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak 48,00 zł 50,40 zł
Islam jako system społeczno-gospodarczy; Rafał Krawczyk 42,00 zł 44,10 zł
Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia; Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Prawo administracyjne gospodarcze, wyd. III; Stanisław Hoc 40,00 zł 42,00 zł
Teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe; Marian Guzek 32,00 zł 33,60 zł
Policja - studium administracyjnoprawne; Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz 32,00 zł 33,60 zł
Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010; Anna Konert (red.) 24,00 zł 25,20 zł
New Progress and Challenges in The Air Law; Hans Ephraimson-Abt, Anna Konert 32,00 zł 33,60 zł
A European Vision for Air Passengers; Anna Konert 24,00 zł 25,20 zł
Świadczenie usług telekomunikacyjnych; Maciej Rogalski 38,00 zł 39,90 zł
Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego; Piotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach 24,00 zł 25,20 zł
Doktryny ustrojowe. Od liberalizmu do libertarianizmu; Marian Guzek 32,00 zł 33,60 zł
Regulacje hiszpańskie na tle obowiązujących przepisów międzynarodowego i europejskiego prawa lotniczego; Sylwia Kaczyńska, Anna Konert, Katarzyna Łuczak 18,00 zł 18,90 zł
Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce; Jacek Brdulak, Ewelina Florczak 30,00 zł 31,50 zł
Przyszłość kapitalizmu - cesjonalizm?; Marian Guzek 36,20 zł 38,01 zł
Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013 cz.1 Województwa Polski Północnej, Zachodniej i Południowej; Jacek Sierak i inni 24,00 zł 25,20 zł
Rozważania o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wystąpieniach i referatach szefa BBN; Stanisław Koziej 28,00 zł 29,40 zł
Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013 cz. 2 Województwa Polski Wschodniej i Centralnej; Jacek Sierak i inni 24,00 zł 25,20 zł
Rozmowy o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wywiadach i komentarzach szefa BBN; Stanisław Koziej 38,00 zł 39,90 zł
Powrót do Europy - polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej; Jan Grzymski 28,00 zł 29,40 zł
Studia o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym w latach 2010-2015 w publikacjach i analizach szefa BBN; Stanisław Koziej 38,00 zł 39,90 zł
Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną; Marian Guzek 32,00 zł 33,60 zł

Socjologia, psychologia (40)

Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Tomasz Godlewski 36,00 zł 37,80 zł
Indywidualizm i kolektywizm w świadomości młodzieży, Maria Urban 38,00 zł 39,90 zł
Stereotypy a tożsamość narodowa, Jan Błuszkowski 32,00 zł 33,60 zł
Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Jan Błuszkowski 37,00 zł 38,85 zł
Człowiek w organizacji. Podręczny słownik psychologii zarządzania, Jan Borkowski, Mirosław Dyrda, Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki 28,00 zł 29,40 zł
Człowiek zagrożony i niebezpieczny. Socjologia i psychologia zagrożeń; Jan Borkowski 32,00 zł 33,60 zł
Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Ewa Pietrzyk-Zieniewicz (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast; Paweł Swianiewicz z Joanną Krukowską i Pauliną Nowicką 32,00 zł 33,60 zł
Mechanizm pułapki; Krystian Pałyska 20,00 zł 21,00 zł
Uwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce; Adrianna Chibowska 36,00 zł 37,80 zł
Autorytet polityczny. Geneza, ewolucja, symptomy kryzysu; Jacek Ziółkowski 34,00 zł 35,70 zł
Demokracja późnej nowoczesności; Jan Błuszkowski, Daniel Mider 44,00 zł 46,20 zł
Demokratyczna osobowość. Model i jego urzeczywistnienie w warunkach polskiej demokracji; Maria Urban 20,00 zł 21,00 zł
Władza a moralny wymiar przywództwa; Jerzy Szczupaczyński 40,00 zł 42,00 zł
Dlaczego Palikot?; Radosław Marzęcki, Łukasz Stach (red.) 22,00 zł 23,10 zł
Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji; Lech Szczegóła 32,00 zł 33,60 zł
Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej; Radosław Marzęcki 22,00 zł 23,10 zł
Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych; Ewa Maria Marciniak 28,00 zł 29,40 zł
Dojrzałe, spełnione, niezależne…? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle; Beata Trzop 36,00 zł 37,80 zł
Błędne rondo marginalizacji?; Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska, Marta Lackowska, Anna Kurniewicz 36,00 zł 37,80 zł
Studia i szkice z socjologii polityki; Mirosław Chałubiński, Jerzy Szczupaczyński (red.) 40,00 zł 42,00 zł
Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej; Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski 28,00 zł 29,40 zł
Rozważania o zagrożeniach; Jan Borkowski 28,00 zł 29,40 zł
Krosno Odrzańskie. Dynamika struktury społecznej w mieście przygranicznym; Anna Mielczarek-Żejmo 20,00 zł 21,00 zł
Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich; Agnieszka Syliwoniuk 38,00 zł 39,90 zł
Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii; Magdalena Najda 32,00 zł 33,60 zł
Homo falsus. Rozważania o kłamstwach i kłamcach; Jan Borkowski 32,00 zł 33,60 zł
Gra o węgiel; Dorota Szaban 36,00 zł 37,80 zł
Polacy wobec przemocy politycznej. Studium typów postaw i ocen moralnych; Daniel Mider 48,00 zł 50,40 zł
Praca konsumentów. Teorie, praktyki i uwarunkowania; Konstanty Strzyczkowski 24,00 zł 25,20 zł
Głupota. Kontrowersje i egzemplifikacje; Jan Borkowski 44,00 zł 46,20 zł
Euroregion. Od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej; Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo 20,00 zł 21,00 zł
Ocena kompetencji metodą Assessment i Development Center; Joanna Tokar 28,00 zł 29,40 zł
Zawodowi politycy w okresie przemian ustrojowych; Justyna Nyćkowiak 20,00 zł 21,00 zł
Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie współczesnej rodziny; Henryk Cudak, Sławomir Cudak 28,00 zł 29,40 zł
Droga do wojny kulturowej. Ideologia Dobrej Zmiany; Lech Szczegóła 24,00 zł 25,20 zł
Zapiski Lubuszan "Z czasów zarazy" 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka; Dorota Szaban, Beata Trzop 28,00 zł 29,40 zł
Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń; red.: Sławomir Cudak, Aleksander Mańka 28,00 zł 29,40 zł
Uchodźczynie - kobiety, matki, banitki. Rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych; Katarzyna Kość-Ryżko 48,00 zł 50,40 zł
W poszukiwaniu korelatów osobowości u adeptów teologii. Perspektywa noetyczna; Mariusz G. Karbowski 24,00 zł 25,20 zł

Teoria i socjologia polityki (61)

Elity władzy w Azji Centralnej, Tadeusz Bodio, P. Załęski 36,00 zł 37,80 zł
Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Andrzej Wierzbicki 44,00 zł 46,20 zł
Dezagregacja polityki; Agnieszka Rothert 24,00 zł 25,20 zł
Partycypacja polityczna w Internecie, Daniel Mider 40,00 zł 42,00 zł
Paradoksy polityki, Mirosław Karwat (red.) 44,00 zł 46,20 zł
Między romantyzmem i pragmatyzmem, wyd. V, Tadeusz Bodio 27,00 zł 28,35 zł
Metafory polityki, tom 3, Bohdan Kaczmarek (red.) 40,00 zł 42,00 zł
Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa, Mirosław Karwat 28,00 zł 29,40 zł
Dramat awansu, Bronisław Gołębiowski 24,00 zł 25,20 zł
O skutecznym działaniu w polityce, Grzegorz Rydlewski 24,00 zł 25,20 zł
Metafory polityki, tom 2, Bohdan Kaczmarek (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Metafory polityki, Bohdan Kaczmarek (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Zastosowanie analizy cybernetyczno-systemowej w naukach społecznych, Krzysztof Mikołajewski 24,00 zł 25,20 zł
Uwodziciele. Mechanizmy i taktyki uwodzicielskie w życiu codziennym, marketingu oraz polityce.; Katarzyna Kęsicka 24,00 zł 25,20 zł
Pragmatyczne i moralne granice sterowania politycznego; Krzysztof Mikołajewski 30,00 zł 31,50 zł
Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, wyd. II; Tadeusz Klementewicz 38,00 zł 39,90 zł
Mobilizacja polityczna; Ryszard Skarzyński 36,00 zł 37,80 zł
Feminizm po polsku; Filip Pierzchalski, Katarzyna Smyczyńska, Maria Ewa Szatlach, Katarzyna Gębarowska 24,00 zł 25,20 zł
Mechanizm pułapki; Krystian Pałyska 20,00 zł 21,00 zł
Uwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce; Adrianna Chibowska 36,00 zł 37,80 zł
O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią; Kamil Minkner 36,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 13. Oblicza polityki 34,03 zł 36,75 zł
Studia Politologiczne vol. 5. Przywództwo polityczne 31,11 zł 33,60 zł
Studia Politologiczne vol. 15. Czas próby. Polski przełom polityczny roku 1989 31,11 zł 33,60 zł
Autorytet polityczny. Geneza, ewolucja, symptomy kryzysu; Jacek Ziółkowski 34,00 zł 35,70 zł
Demokracja późnej nowoczesności; Jan Błuszkowski, Daniel Mider 44,00 zł 46,20 zł
Modelowanie, władza i światy alternatywne; Agnieszka Rothert 24,00 zł 25,20 zł
Wrogość w stosunkach politycznych; Jacek Ziółkowski 34,00 zł 35,70 zł
Geopolityka trwałego rozwoju; Tadeusz Klementewicz 44,00 zł 46,20 zł
Dlaczego Palikot?; Radosław Marzęcki, Łukasz Stach (red.) 22,00 zł 23,10 zł
Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji; Lech Szczegóła 32,00 zł 33,60 zł
Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej; Radosław Marzęcki 22,00 zł 23,10 zł
Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej; Zbigniew Czachór 56,00 zł 58,80 zł
Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych; Ewa Maria Marciniak 28,00 zł 29,40 zł
Paradoksy polityki tom 2; Jacek Ziółkowski (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Dojrzałe, spełnione, niezależne…? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle; Beata Trzop 36,00 zł 37,80 zł
Leksykon pojęć politycznych; Mirosław Karwat, Jacek Ziółkowski (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Kosmopolityzm w teorii kwantowego postmodernizmu; Sebastian Żukowski 24,00 zł 25,20 zł
Metafory polityki, tom 4; Bohdan Kaczmarek (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Religia i polityka. Zarys problematyki; Piotr Burgoński, Michał Gierycz (red.) 59,05 zł 62,00 zł
Między kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych; Łukasz Młyńczyk 26,00 zł 27,30 zł
Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych; Wojtek Lamentowicz 32,00 zł 33,60 zł
Studia Politologiczne nr 37. Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej; Mirosław Karwat, Bohdan Kaczmarek (red.) 35,00 zł 37,80 zł
Władza wyobraźni. Edukacja, innowacje i demokracja; Agnieszka Rothert 24,00 zł 25,20 zł
Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji; red. Marcin Tobiasz 24,00 zł 25,20 zł
Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy; Ewa M. Marciniak, Jerzy Szczupaczyński (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Polacy wobec przemocy politycznej. Studium typów postaw i ocen moralnych; Daniel Mider 48,00 zł 50,40 zł
Marketing produktu politycznego. Analiza porównawcza; Karol Zajdowski 40,00 zł 42,00 zł
Feminizm po polsku tom 2; Agnieszka Ługowska i inni 28,00 zł 29,40 zł
Przywództwo - etyka - polityka; red. Ewa Maria Marciniak, Jerzy Szczupaczyński 36,00 zł 37,80 zł
Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje; red. Stanisław Sulowski 32,00 zł 33,60 zł
Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej; Jacek Sroka 20,00 zł 21,00 zł
Kobiety w polityce. Studia i rozprawy; red. Justyna Grażyna Otto 38,00 zł 39,90 zł
Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych; Włodzimierz Anioł 32,00 zł 33,60 zł
Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018; Łukasz Łotocki 48,00 zł 50,40 zł
Syndrom oblężonej twierdzy; Jacek Ziółkowski 48,00 zł 50,40 zł
Wybory 2015. Charakterystyka psycho- i socjodemograficzna elektoratów głównych partii politycznych; redaktor Ewa M. Marciniak 28,00 zł 29,40 zł
Oblicza przemocy; red. Jacek Ziółkowski, Piotr Rutkowski 40,00 zł 42,00 zł
Droga do wojny kulturowej. Ideologia Dobrej Zmiany; Lech Szczegóła 24,00 zł 25,20 zł
Wokół holistycznej interpretacji polityki; redaktorzy: Filip Pierzchalski, Marcin Tobiasz, Jacek Ziółkowski 60,00 zł 63,00 zł
Autorytarne i manipulacyjne formy wpływu politycznego i władzy; redaktorzy: Bohdan Kaczmarek, Marcin Tobiasz 30,00 zł 31,50 zł

Ustroje polityczne, administracja publiczna (138)

Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej; Bogusław Jagusiak 46,00 zł 48,30 zł
Constitutional Reforms in Central Asian States, Tadeusz Bodio, Tadeusz Mołdawa 40,00 zł 42,00 zł
Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Tadeusz Bodio, Tadeusz Mołdawa 60,00 zł 63,00 zł
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, wyd. II, Marek Chmaj (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Udzielanie informacji przez administrację publiczną (teoria i praktyka); Grzegorz Rydlewski, Przemysław Szustakiewicz, Katarzyna Golat 28,00 zł 29,40 zł
Rządzenie koalicyjne w Polsce, Grzegorz Rydlewski 20,00 zł 21,00 zł
Rządzenie w świecie megazmian, Grzegorz Rydlewski 28,00 zł 29,40 zł
Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim; Jolanta Itrich-Drabarek 40,00 zł 42,00 zł
System polityczny Republiki Malty, Anna Skrzypek 24,00 zł 25,20 zł
Wielowymiarowość systemów politycznych, Jan Błuszkowski, Jacek Zaleśny (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Polen heute. Geschichte – Politik – Gesellschaft, Stanisław Sulowski (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Parlament, prezydent, rząd, Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek (red.) 34,00 zł 35,70 zł
Emergencja rządzenia sieciowego, Agnieszka Rothert 28,00 zł 29,40 zł
Konstytucje polskie 1918-2008, Tadeusz Mołdawa 48,00 zł 50,40 zł
Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce, Izabela Malinowska 44,00 zł 46,20 zł
Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, Jarosław Szymanek, Małgorzata Kaczorowska, Agnieszka Rothert 32,00 zł 33,60 zł
Między porządkiem a chaosem, Agnieszka Rothert 20,00 zł 21,00 zł
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Anna Materska-Sosnowska 32,00 zł 33,60 zł
Tradycje konstytucyjne, Jarosław Szymanek 32,00 zł 33,60 zł
Nauka o państwie i polityce, wyd. IV, Eugeniusz Zieliński 32,00 zł 33,60 zł
Mały leksykon systemów politycznych, wyd. II, Tomasz Goduń, Mateusz Cygnarowski, Sebastian Dudek, Piotr Iwaniszczuk 18,00 zł 18,90 zł
Samorząd terytorialny w Polsce, wyd. II , Eugeniusz Zieliński 36,00 zł 37,80 zł
Systemy polityczne wybranych państw, wyd. II , Konstanty A. Wojtaszczyk (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku państwa do kościołów chrześcijańskich, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska 49,00 zł 51,45 zł
Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy środkowo-Wschodniej , Tadeusz Mołdawa (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Technopolis - wirtualne sieci polityczne, Agnieszka Rothert 16,00 zł 16,80 zł
Leksykon systemów politycznych, wyd. II , Tomasz Goduń, Mateusz Cygnarowski, Sebastian Dudek, Piotr Iwaniszczuk 33,00 zł 34,65 zł
Rządowy system decyzyjny w Polsce , Grzegorz Rydlewski 32,00 zł 33,60 zł
Koncepcje stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w projektach i postulatach konstytucyjnych, Paweł Borecki 16,00 zł 16,80 zł
Konstytucja V Republiki Francuskiej; Jarosław Szymanek 16,00 zł 16,80 zł
Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością; Tadeusz Mołdawa, Jacek Zaleśny (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich. Projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011); Ryszard Chruściak 40,00 zł 42,00 zł
Polska w Unii Europejskiej - podstawowe regulacje prawne; Ryszard Chruściak 32,00 zł 33,60 zł
Polska i Ukraina - próba analizy systemu politycznego; Stanisław Sulowski, Mykoła Prymusz, Natalia Minenkova, Bartłomiej Zdaniuk (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Decydowanie publiczne; Grzegorz Rydlewski (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich. Geneza - status prawny - rozwój; Larysa Leszczenko 36,00 zł 37,80 zł
Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Grzegorz Rydlewski 28,00 zł 29,40 zł
Konstytucyjno-ustrojowe i prawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Ryszard Chruściak 44,00 zł 46,20 zł
Ratyfikacja Traktatu z Lizbony. Spory polityczne i prawne; Ryszard Chruściak 28,00 zł 29,40 zł
Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Lucyna Rajca (red.) 38,00 zł 39,90 zł
System polityczny Irlandii; Jarosław Płachecki 36,00 zł 37,80 zł
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Ryszard Chruściak 48,00 zł 50,40 zł
Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Ewa Pietrzyk-Zieniewicz (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Ochrona praw i wolności w Polsce, Izabela Malinowska 40,00 zł 42,00 zł
Arbitraż polityczny głowy państwa, Jarosław Szymanek 40,00 zł 42,00 zł
Weimarski model prezydentury; Katarzyna Dunaj 28,00 zł 29,40 zł
Legislatywa, egzekutywa, judykatywa: konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału, Jerzy Kuciński 38,00 zł 39,90 zł
Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997; Paweł Borecki, Czesław Janik (red.) 44,00 zł 46,20 zł
Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka; Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek, Michał Mistygacz (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich; Jacek Zaleśny (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka; Jarosław Szymanek (red.) 26,00 zł 27,30 zł
Dezagregacja polityki; Agnieszka Rothert 24,00 zł 25,20 zł
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Stanisław Sulowski, Konstanty A. Wojtaszczyk (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Partie polityczne w Niemczech , Konstanty A. Wojtaszczyk (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Studia Politologiczne vol. 9. Przed wyborami. Konflikty, strategie, nadzieje 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 18. Mechanizmy sprawowania władzy 35,00 zł 37,80 zł
Studia Politologiczne vol. 19. Wybory prezydenckie 2010 33,06 zł 35,70 zł
Studia Politologiczne vol. 20. Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego 36,94 zł 39,90 zł
Studia Politologiczne vol. 22. Polskie wybory 1991-2011 33,06 zł 35,70 zł
Studia Politologiczne vol. 23. Problemy polityki wyznaniowej 38,89 zł 42,00 zł
Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski; Robert Kmieciak, Paweł Antkowiak, Katarzyna Walkowiak 36,00 zł 37,80 zł
Parlament Europejski od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony. Rys historyczno-instytucjonalny; Rafał Kirzyński 26,00 zł 27,30 zł
Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych; Paweł Borecki, Czesław Janik (red.) 52,00 zł 54,60 zł
Służba cywilna w Polsce - koncepcje i praktyka; Jolanta Itrich-Drabarek 28,00 zł 29,40 zł
Służba cywilna w Polsce 1922-2012. Ciągłość i zmiany w aktach prawnych; Jolanta Itrich-Drabarek, Agnieszka Filak, Kamil Mroczka (oprac.) 44,00 zł 46,20 zł
Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce; Michał Mistygacz 38,00 zł 39,90 zł
Samorząd zawodowy w Polsce; Paweł Antkowiak 36,00 zł 37,80 zł
Modelowanie, władza i światy alternatywne; Agnieszka Rothert 24,00 zł 25,20 zł
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. - ciągłość i zmiana; Tomasz Słomka, Anna Materska-Sosnowska (red.) 34,00 zł 35,70 zł
Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe; Agnieszka Rothert, Jarosław Szymanek, Aleksandra Zięba (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Ustrój konstytucyjny Kazachstanu; Jarosław Szymanek 28,00 zł 29,40 zł
Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej; Zbigniew Kiełmiński, Jarosław Szymanek (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Służba cywilna w Europie Środkowo-Wschodniej/ The Civil Service in Central and Eastern Europe; Jolanta Itrich-Drabarek 36,00 zł 37,80 zł
Jak postrzegać Unię Europejską?; Jerzy Kranz 20,00 zł 21,00 zł
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce; Andrzej Warmiński 40,00 zł 42,00 zł
Konstytucja - wybory - partie; Anna Materska-Sosnowska, Krzysztof Urbaniak (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Organy ochrony prawnej w państwach europejskich; Izabela Malinowska 40,00 zł 42,00 zł
System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011; Karol Bieniek 28,00 zł 29,40 zł
Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku; Paweł Borecki 32,00 zł 33,60 zł
Kształtowanie formy rządów u progu niepodległej Polski (1917-1926); Andrzej Kulig 36,00 zł 37,80 zł
Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii; Robert Wiszniowski 16,00 zł 16,80 zł
Ustrój polityczny Francji współczesnej; Jarosław Szymanek (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Polska polityczna 2012/2013; Grzegorz Rydlewski 28,00 zł 29,40 zł
Policja - studium administracyjnoprawne; Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz 32,00 zł 33,60 zł
Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji; Krzysztof M. Księżopolski, Kamila M. Pronińska, Alina E. Sulowska (red.) 24,00 zł 25,20 zł
Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych; Katarzyna Dunaj, Marta Stepnowska (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Ustrój prokuratury w Polsce. Tradycja i współczesność; Michał Mistygacz 36,00 zł 37,80 zł
O Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku; Jerzy Kuciński 28,00 zł 29,40 zł
Religia i polityka. Zarys problematyki; Piotr Burgoński, Michał Gierycz (red.) 59,05 zł 62,00 zł
Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii); Anna M. Sroka 36,00 zł 37,80 zł
Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu; Filip Ilkowski, Stanisław Sulowski (red.) 28,00 zł 29,40 zł
SPACE - Socio-Political Alternatives in Central Europe; Katarzyna Sobolewska-Myślik, Dominika Kasprowicz (eds) 20,00 zł 21,00 zł
Demokracja lokalna w państwach Europy; Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne; Justyna Grażyna Otto (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Modernizacja administracji; Grzegorz Rydlewski 32,00 zł 33,60 zł
Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce; Sebastian Kozłowski 44,00 zł 46,20 zł
Reprezentowanie interesów grupowych w Polsce; Leszek Graniszewski 32,00 zł 33,60 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia - Uwarunkowania - Wyzwania; Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne; Aleksandra Skrabacz 38,00 zł 39,90 zł
Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa; Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.) 38,00 zł 39,90 zł
Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów; Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.) 36,00 zł 37,80 zł
Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach; Stanisław Sulowski (red.) 20,00 zł 21,00 zł
Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa; Kamil Mroczka 44,00 zł 46,20 zł
Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego; Jacek Zaleśny 40,00 zł 42,00 zł
Samorząd terytorialny w Polsce - reforma czy kontynuacja?; (red.) Jolanta Itrich-Drabarek, Elżbieta Borowska, Antoni Morawski, Daniel Przastek 28,00 zł 29,40 zł
Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku; Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka (red.) 32,00 zł 33,60 zł
Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989-2011. Historia, organizacja, tożsamość; Artur Lipiński 48,00 zł 50,40 zł
Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej; Jerzy Kuciński 48,00 zł 50,40 zł
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; (red.) Michał Szczegielniak 20,00 zł 21,00 zł
Etyka sfery publicznej; (red.) Jolanta Itrich-Drabarek 36,00 zł 37,80 zł
Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech; Marta Balcerek-Kosiarz 36,00 zł 37,80 zł
Coś więcej niż spór o model rządzenia; Grzegorz Rydlewski 24,00 zł 25,20 zł
Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej; red. Marta Kłopocka-Jasińska, Monika Filipowska-Tuthill 20,00 zł 21,00 zł
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Studium prawno-politologiczne; Jerzy Kuciński 32,00 zł 33,60 zł
Encyklopedia administracji publicznej; red. Jolanta Itrich-Drabarek 40,00 zł 42,00 zł
Postawy wobec bezpieczeństwa kulturowego w polskim dyskursie sejmowym 2004-2011; Joanna Rak 44,00 zł 46,20 zł
Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola; Katarzyna Kubuj 40,00 zł 42,00 zł
Rządy i rządzenie w Polsce 1918-2018; Grzegorz Rydlewski 48,00 zł 50,40 zł
Państwo i ustrój. Zagadnienia systemu rządów i instytucji politycznych; Tadeusz Mołdawa 36,00 zł 37,80 zł
Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość; red. Mariusz Sulkowski 16,00 zł 16,80 zł
Hybrydyzacja demokracji lokalnej w państwach Europy Południowej (Francja, Hiszpania, Włochy); Izolda Bokszczanin 48,00 zł 50,40 zł
Wybory samorządowe - samorządowe wybory; red. Jolanta Itrich-Drabarek, Justyna Grażyna Otto 32,00 zł 33,60 zł
Dyscyplinarne postępowania funkcjonariuszy Policji; Andrzej Warmiński 20,00 zł 21,00 zł
Demokracja konstytucyjna w Polsce; redaktor Tomasz Słomka 36,00 zł 37,80 zł
Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce; Lucyna Rajca 20,00 zł 21,00 zł
Encyclopedia of Public Administration; editor Jolanta Itrich-Drabarek 44,00 zł 46,20 zł
Model jurysdykcji sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym a konstytucyjne funkcje sądów administracyjnych; Katarzyna Gębala 28,00 zł 29,40 zł
Zawodowi politycy w okresie przemian ustrojowych; Justyna Nyćkowiak 20,00 zł 21,00 zł
Prezydencjalizm skandynawski. Finlandia i Islandia. Studium ustrojowe; Joachim Osiński 48,00 zł 50,40 zł
Ewolucja pozycji wojewody w systemie władzy politycznej w Polsce do 2009 roku; Kamil Mroczka 36,00 zł 37,80 zł
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji; Grzegorz Rydlewski 40,00 zł 42,00 zł
Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2015; Marcin Dobrowolski 48,00 zł 50,40 zł
Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech; Marta Balcerek-Kosiarz 28,00 zł 29,40 zł
Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych;Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek (red.) 34,00 zł 35,70 zł
Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, Waldemar Sługocki (red.) 28,00 zł 29,40 zł
Instytucja prezydenta w państwach Grupy Wyszehradzkiej; Bogusław Pytlik 40,00 zł 42,00 zł

Varia (20)

Jak zostałam księgarzem, Halina M. Pfeiffer 14,00 zł 14,70 zł
Księga godzin, Rainer M. Rilke, przełożył Andrzej Lam 40,00 zł 42,00 zł
Granice życia, Leszek Kuźnicki 28,00 zł 29,40 zł
Księga SGH. Pracownicy i absolwenci - kto jest kim? 85,00 zł 89,25 zł
Wiosna i miłość. Poezje, Joseph von Eichendorff, tłum. Andrzej Lam 36,00 zł 37,80 zł
Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne? 17,00 zł 17,85 zł
Nocny wędrowiec, Poezje, Friedrich Hölderlin, wstęp i przekład Andrzej Lam 28,00 zł 29,40 zł
Księga obrazów, Rainer M. Rilke, przełożył Andrzej Lam 42,00 zł 44,10 zł
"aby nie obtłuściła się dusza Twoja", Jan Klamut 26,00 zł 27,30 zł
Gorzki smak sławy (tom I i II), Kamil Lelis 66,00 zł 69,30 zł
Poezje nowe. Życie Maryi; Rainer M. Rilke, przełożył Andrzej Lam 38,00 zł 39,90 zł
Polska bez Polskiego Czerwonego Krzyża?!; Maria Szyszkowska, Stanisław Maciejewski (red.) 16,00 zł 16,80 zł
Wiadomości zapisane sercem; Stanisław M. Kicman 22,00 zł 23,10 zł
Elegie duinejskie. Sonety do Orfeusza; Rainer M. Rilke, przełożył Andrzej Lam 28,00 zł 29,40 zł
Sława Przybylska - Jej portret listami malowany 44,00 zł 46,20 zł
Niemcy - moją pasją; Mieczysław Tomala 36,00 zł 37,80 zł
Na chybił trafił; Olga Sawicka 24,00 zł 25,20 zł
Pożegnanie Merkurego (1947-1981). Wspomnienia i refleksje negocjatora PRL; Stanisław Długosz 28,00 zł 29,40 zł
Wietnamska przygoda; Stanisław Długosz 16,00 zł 16,80 zł
Chiny: obraz podwójny; Mieczysław Dąbrowski 36,00 zł 37,80 zł
Sklep internetowy od home.pl