CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Czasopisma / Poradnik Językowy (34)

Poradnik Językowy NR 6/2020 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 7/2020 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 8/2020 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 9/2020 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 10/2020 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 1/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 2/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 3/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 4/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 5/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 6/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 7/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 8/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 9/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 10/2021 15,74 zł 17,00 zł
Poradnik Językowy NR 1/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy NR 2/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy NR 3/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy NR 4/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy NR 5/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy NR 6/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy NR 7/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy NR 8/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy NR 9/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy NR 10/2022 17,59 zł 19,00 zł
Poradnik Językowy - PRENUMERATA na 2023 rok 185,19 zł 200,00 zł
Poradnik Językowy NR 1/2023 18,52 zł 20,00 zł
Poradnik Językowy NR 2/2023 18,52 zł 20,00 zł
Poradnik Językowy NR 3/2023 18,52 zł 20,00 zł
Poradnik Językowy NR 4/2023 18,52 zł 20,00 zł
Poradnik Językowy NR 5/2023 18,52 zł 20,00 zł
Poradnik Językowy NR 6/2023 18,52 zł 20,00 zł
Poradnik Językowy NR 7/2023 18,52 zł 20,00 zł
Poradnik Językowy NR 8/2023 18,52 zł 20,00 zł

Czasopisma / Rocznik Orientalistyczny (8)

Rocznik Orientalistyczny t. 72 z. 2 (2019) 34,03 zł 36,75 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 73 z. 1 (2020) 35,00 zł 37,80 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 73 z. 2 (2020) 35,00 zł 37,80 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 74 z. 1 (2021) 35,00 zł 37,80 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 74 z. 2 35,00 zł 37,80 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 75 z. 1 35,00 zł 37,80 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 75 z. 2 (2022) 35,00 zł 37,80 zł
Rocznik Orientalistyczny t. 76 z. 1 (2023) 35,00 zł 37,80 zł

Czasopisma / Studia Politologiczne (14)

Studia Politologiczne vol. 57. Issues of the Polish Political System (artykuły w języku angielskim lub rosyjskim) 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne vol. 58. Constitutional Politics in Poland after 1989 (artykuły w języku angielskim lub rosyjskim) 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne vol. 59 Metodologia politologii 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne vol. 60 The Capitalist State in the Global System 2020+; ed. Filip Ilkowski 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne vol. 61 Evolution of the Model of the Head of State in Poland from the Perspective of Thirty Years of Presidential Elections; ed. Tomasz Słomka 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne vol. 62 Политические изменения в странах Восточной Европы; red. Daniel Przastek, Jacek Zaleśny 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne vol. 63 The Legacy of the 9/11 Terrorist Attacks 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne vol. 64 COVID-19. Administracja publiczna w okresie pandemii 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne vol. 65 Społeczeństwo i polityka społeczna w sytuacji kryzysowej powodowanej pandemią COVID-19 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne - prenumerata na 2023 rok 148,15 zł 160,00 zł
Studia Politologiczne vol. 66 Integracja - dezintegracja - reintegracja. Procesualny cykl polityki; red. Mirosław Karwat 35,19 zł 38,00 zł
Studia Politologiczne vol. 67 Samorząd terytorialny wobec kryzysu i zagrożenia. Polskie doświadczenia kadencji 2018-2023 37,04 zł 40,00 zł
Studia Politologiczne vol. 68 Kryzys migracyjny oraz kryzys uchodźczy w Polsce; red. Robert Miron Staniszewski 37,04 zł 40,00 zł
Studia Politologiczne vol. 69. Oblicza współczesnego parlamentaryzmu; red. Michał Mistygacz 37,04 zł 40,00 zł

Czasopisma / Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. (6)

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW nr 11/2020 23,15 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego UW nr 12/2020 23,15 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego UW nr 13/2021 23,15 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego UW nr 14/2021 23,15 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego UW nr 15/2022 23,15 zł 25,00 zł
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego UW nr 16/2022 23,15 zł 25,00 zł

Ekonomia, zarządzanie (7)

World Economy Against New Challenges in the Time of COVID-19; Zdzisław W. Puślecki 32,00 zł 33,60 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty teoretyczno-badawcze; Olimpia Grabiec 24,00 zł 25,20 zł
Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym; redaktorzy: Paweł Soroka i inni 24,00 zł 25,20 zł
Klaster i outsourcing narzędziami rozwoju przedsiębiorstwa - lekko uszkodzona okładka; Jolanta Staszewska, Joachim Foltys 19,00 zł 19,95 zł
Lęk a decyzje menadżerskie; Tomasz Copp 20,00 zł 21,00 zł
Inteligentne miasta w pandemii; Hanna Godlewska-Majkowska, Paulina Legutko-Kobus, Jacek Sierak 28,00 zł 29,40 zł
Kultura organizacyjna w Polsce i Korei Południowej oraz jej kreowanie poprzez politykę kadrową; Martyna Nakielska 20,00 zł 21,00 zł

Filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika (6)

Nowy kształt nauczycielstwa. Szkic pedeutologiczny; Bożena Marzec 20,00 zł 21,00 zł
Uchodźczynie - kobiety, matki, banitki. Rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych; Katarzyna Kość-Ryżko 48,00 zł 50,40 zł
Vade mecum… Pójdź za mną nauczycielu …; Danuta Waloszek 52,00 zł 54,60 zł
Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność; red. Monika Malinowska 36,00 zł 37,80 zł
Niewygodna zagadka. Twórczość Janusza Nasfetera; Paweł Jaskulski 32,00 zł 33,60 zł
Czarne i czerwone w kulturze Europy; red. Monika Malinowska, Krzysztof Tkaczyk 24,00 zł 25,20 zł

Historia (1)

Błonia krakowskie, centrum rekreacji i sportu do 1914 roku; Paweł Kurowski 40,00 zł 42,00 zł

Językoznawstwo (10)

Gwara Bugaja na Pogórzu; Halina Karaś 48,00 zł 50,40 zł
Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918-2018; Stanisław Dubisz 28,00 zł 29,40 zł
DZIECIŃSTWO - MŁODOŚĆ - DOROSŁOŚĆ - STAROŚĆ. Polskie koncepty kulturowe w świetle współczesnej polszczyzny; Dorota Zdunkiewicz-Jedynak 36,00 zł 37,80 zł
Poetyckie zwitkaczenie. Językowy obraz alkoholu w liryce Agnieszki Osieckiej; Przemysław Megger 24,00 zł 25,20 zł
Studia nad czytelnością krojów pisma i parametrami cichego czytania u polskich uczniów z dysleksją rozwojową; Adam Wolański 56,00 zł 58,80 zł
O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia - ebook; J. Porayski-Pomsta 19,20 zł 20,16 zł
Szczury z "Dżumy" i siostra z "Przesłania". Pogarda w języku polskim i mediach; Radosław Pawelec 30,00 zł 31,50 zł
Gwara Bugaja na Pogórzu - ebook; Halina Karaś 30,48 zł 32,00 zł
O rozwoju mowy dziecka wyd. II uzupełnione; Józef Porayski-Pomsta 34,00 zł 35,70 zł
Horyzont polszczyzny. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi; red. Marta Piasecka, Milena Wojtyńska-Nowotka 92,00 zł 96,60 zł

Literaturoznawstwo (17)

Po transformacji? Literackie idiomy zjawisk i procesów rzeczywistości III Rzeczypospolitej; redaktorzy: Hanna Gosk, Łukasz Pawłowski 28,00 zł 29,40 zł
Poetyckie podwojenie. Marian Pankowski - polski poeta języka francuskiego; Dorota Walczak-Delanois 36,00 zł 37,80 zł
Mroczne oblicze czeskiej literatury; Joanna Goszczyńska 20,00 zł 21,00 zł
Krajobraz (nie)zależności. Literatura wobec wolności i zniewolenia na styku Orientu i Okcydentu; red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka, Maciej Szatkowski 32,00 zł 33,60 zł
Crossroads of Liberty. Asian, African and European Literature Towards Freedom and Oppression; ed. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka, Maciej Szatkowski 32,00 zł 33,60 zł
Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność; red. Monika Malinowska 36,00 zł 37,80 zł
Język i literatura suahili: konteksty społeczno-kulturowe; red. Iwona Kraska-Szlenk, Beata Wójtowicz 32,00 zł 33,60 zł
Horyzonty erudycji. Studium o "Trwałości szczęśliwej królestw" Szymona Majchrowicza; Piotr Sebastian Ślusarczyk 32,00 zł 33,60 zł
Niewygodna zagadka. Twórczość Janusza Nasfetera; Paweł Jaskulski 32,00 zł 33,60 zł
Czarne i czerwone w kulturze Europy; red. Monika Malinowska, Krzysztof Tkaczyk 24,00 zł 25,20 zł
Mroczne oblicze czeskiej literatury - ebook; Joanna Goszczyńska 12,76 zł 13,40 zł
Antologia francuskich tekstów prokobiecych od średniowiecza po Rewolucję francuską; red. Monika Malinowska 32,00 zł 33,60 zł
Sceny biografii; Andrzej Zieniewicz 64,00 zł 67,20 zł
Zapomniane, nieobecne, niepotrzebne, niechciane - kobieca (nie)obecność na przestrzeni wieków; red. Monika Malinowska i Alicja Walczyna 36,00 zł 37,80 zł
Doczepki. Eseje i szkice literackie; Mieczysław Dąbrowski 56,00 zł 58,80 zł
Makowiecki; red. Ł. Książyk, G. Leszczyński, M. Makowiecka, T. Wroczyński, A. Zalewska 52,00 zł 54,60 zł
Półgębkiem. O problemach (byłego) subalterna ze sobą i z Innymi; Hanna Gosk 24,00 zł 25,20 zł

Medioznawstwo (2)

Rynek telewizyjny. Lojalność w dobie zmian technologicznych; Aleksandra Chmielewska 48,00 zł 50,40 zł
Nowe supermedium. Współczesne oblicza telewizji i scenariusze przyszłości; red. Aleksandra Chmielewska, Jacek Snopkiewicz 40,00 zł 42,00 zł

Orientalistyka (15)

Wprowadzenie do poezji nabati. Zrozumieć współczesnego Emiratczyka; Kamila Panek 24,00 zł 25,20 zł
W kręgu literatury i myśli buddyjskiej; redaktor Marek Mejor 40,00 zł 42,00 zł
Spis orientaliów w zbiorach polskich publicznych i prywatnych w roku 1939; Arnold Kunst, oprac. Marek Mejor 32,00 zł 33,60 zł
Krajobraz (nie)zależności. Literatura wobec wolności i zniewolenia na styku Orientu i Okcydentu; red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka, Maciej Szatkowski 32,00 zł 33,60 zł
Crossroads of Liberty. Asian, African and European Literature Towards Freedom and Oppression; ed. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka, Maciej Szatkowski 32,00 zł 33,60 zł
Język i literatura suahili: konteksty społeczno-kulturowe; red. Iwona Kraska-Szlenk, Beata Wójtowicz 32,00 zł 33,60 zł
Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki; red. Marek M. Dziekan, Sylwia Filipowska, Ewa Siemieniec-Gołaś 48,00 zł 50,40 zł
Invisible Fire. Memory, Tradition and the Self in Early Hindu Philosophy; Joanna Jurewicz 80,00 zł 84,00 zł
"Chodzący po wodzie" Barack Obama w kenijskiej karykaturze w latach 2008-2016; Maria Piotrowska 40,00 zł 42,00 zł
Challenges of Interdisciplinary and Multidisciplinary Approach - New Horizons in Oriental Studies; ed. Agata Bareja-Starzyńska 36,00 zł 37,80 zł
The philosophy of Aṟivŭ by Nārāyaṇa Guru; Hanna Urbańska 32,00 zł 33,60 zł
Subramanija Bharati i jego Pieśń kukułki; Jacek Woźniak 18,00 zł 18,90 zł
W poszukiwaniu własnego głosu. Powieść suahili kobiet z Tanzanii w perspektywie półwiecza; Izabela Romańczuk 28,00 zł 29,40 zł
In Orbe Turcorum. Selected Papers on Language, Literature and Culture of Turks; Tadeusz Majda 48,00 zł 50,40 zł
Oriental Studies: Global and Local Perspektives; ed. Agata Bareja-Starzyńska 32,00 zł 33,60 zł

Politologia (10)

Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019; Włodzimierz Anioł 36,00 zł 37,80 zł
Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia; Redaktorzy: A.Bartoszewicz, K.Księżopolski, A.Zybała 40,00 zł 42,00 zł
Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych; red. Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka 36,00 zł 37,80 zł
Polityka integracji imigrantów w Polsce i Holandii; Violetta Gul-Rechlewicz, Lucyna Rajca 24,00 zł 25,20 zł
Europa - metafory pesymistyczne; Paweł Janusz Borkowski 26,00 zł 27,30 zł
Europa w czasie pandemii COVID-19; red. Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak 60,00 zł 63,00 zł
Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia - ebook; Redaktorzy: A.Bartoszewicz, K.Księżopolski, A.Zybała 25,62 zł 26,90 zł
Polska i Unia Europejska w epoce "dobrej zmiany", czyli jak wygrać trzecią wojnę światową; Jerzy Kranz 28,00 zł 29,40 zł
Wybrane aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę w obszarze politycznym, militarnym i gospodarczym; Eugeniusz Cieślak, Julian Maj, Krzysztof Pająk, Dariusz Prokopowicz, Adam Radomyski, Paweł Soroka, Piotr Śledź 56,00 zł 58,80 zł
Od partii protestu do partii u władzy. Sojusz 90/Zieloni na niemieckiej scenie politycznej; red. Joanna Trajman 40,00 zł 42,00 zł

Polityka społeczna (10)

Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń; red.: Sławomir Cudak, Aleksander Mańka 28,00 zł 29,40 zł
Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia; Redaktorzy: A.Bartoszewicz, K.Księżopolski, A.Zybała 40,00 zł 42,00 zł
Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej; Mirosław Grewiński 66,67 zł 70,00 zł
Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej; Barbara Szatur-Jaworska, Barbara Rysz-Kowalczyk, Janina Petelczyc 28,00 zł 29,40 zł
Nowe podejście do starzenia się w Unii Europejskiej. Przykład rozwiązań polskich; Agata Rusek 44,00 zł 46,20 zł
Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej; B.Szatur-Jaworska, B. Rysz-Kowalczyk, J.Petelczyc - bezpłatny ebook 0,00 zł 0,00 zł
Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziny w Polsce w latach 1989-2019; red. Arkadiusz Durasiewicz, Paweł Czarnecki 48,00 zł 50,40 zł
Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia - ebook; Redaktorzy: A.Bartoszewicz, K.Księżopolski, A.Zybała 25,62 zł 26,90 zł
Udział aktorów społecznych w kreowaniu polityki mieszkaniowej w Warszawie w latach 2000-2016; Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka 28,00 zł 29,40 zł
Udział aktorów społecznych w kreowaniu polityki mieszkaniowej w Warszawie w latach 2000-2016; Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka - bezpłatny ebook 0,00 zł 0,00 zł

Prawo (16)

Wybór środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Konrad Wróblewski 20,00 zł 21,00 zł
Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w Polsce (na tle UE); Karolina Zapolska 40,00 zł 42,00 zł
Niezależność sądów i niezawisłość sędziów; M.Dąbrowski, J.Szymanek, M.M.Wiszowaty, J.Zaleśny 24,00 zł 25,20 zł
Badania nad źródłami prawa i efektami jego stosowania, tom I; red. Magdalena Gurdek 28,00 zł 29,40 zł
Czynnik społeczny w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości; Michał Kaczmarczyk 36,00 zł 37,80 zł
Taxation of "Digital Enterprises" Conducting a Significant Part of Their Activity Online; Paweł Uściński - bezpłatny ebook 0,00 zł 0,00 zł
Z zagadnień teorii dowodzenia w procesie karnym; Jerzy Konieczny 24,00 zł 25,20 zł
Ławnicy jako forma udziału czynnika społecznego w polskim procesie karnym; Jan Kil 20,00 zł 21,00 zł
Sprawy polskie podczas konferencji "2+4" Potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od Niemiec; Jan Barcz 56,00 zł 58,80 zł
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym; Michał Prusek 40,00 zł 42,00 zł
Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych; Piotr Kruszyński, Jan Kil, Aleksander Kwaśniak 20,00 zł 21,00 zł
Prawo do obrony podmiotu zbiorowego; Sebastian Zieliński 36,00 zł 37,80 zł
Women, Society and Law: from Roman Law to Digital Age - ebook; ed. Małgorzata Eysymontt, Carmen Lázaro Guillamón 36,80 zł 38,64 zł
Mediacja w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów; Paulina Tomaszewska 44,00 zł 46,20 zł
Zasady ustrojowe i działania prokuratury w Polsce - nowe spojrzenie; Michał Mistygacz, Jarosław Onyszczuk, Małgorzata Szeroczyńska 80,00 zł 84,00 zł
Prawo samorządowe a odpowiedzialność represyjna; Piotr Jóźwiak 80,00 zł 84,00 zł

Problematyka bezpieczeństwa (14)

Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii; Aleksandra Kusztal, Grzegorz Rdzanek 48,00 zł 50,40 zł
Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym; redaktorzy: Paweł Soroka i inni 24,00 zł 25,20 zł
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego; redaktorzy: Andrzej Misiuk, Jolanta Itrich-Drabarek, Magdalena Dobrowolska-Opała 44,00 zł 46,20 zł
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie; Anna Zagórska 36,00 zł 37,80 zł
Wprowadzenie do gier decyzyjnych w naukach o bezpieczeństwie; Jan Zych, Anna Zagórska 20,00 zł 21,00 zł
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa; red. Aleksandra Gasztold, Kornela Oblińska 32,00 zł 33,60 zł
Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa; red. Paweł Soroka, Anna Zagórska 28,00 zł 29,40 zł
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego; red. Paweł Soroka, Katarzyna Rawska, Anna Zagórska 20,00 zł 21,00 zł
Operacja TPAJAX. Zamach stanu w Iranie (1953); Monika Stachoń 28,00 zł 29,40 zł
Wybrane aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę w obszarze politycznym, militarnym i gospodarczym; Eugeniusz Cieślak, Julian Maj, Krzysztof Pająk, Dariusz Prokopowicz, Adam Radomyski, Paweł Soroka, Piotr Śledź 56,00 zł 58,80 zł
Rola Prezydenta RP w dziedzinie bezpieczeństwa państwa; Anna Zagórska 60,00 zł 63,00 zł
Future Submarine Operating Environment; Krzysztof Pająk 18,00 zł 18,90 zł
Państwo i wojna w kauzalnym związku. Zoon politikon = homo militans; Justyna Grażyna Otto 88,00 zł 92,40 zł
Konsekwencje wojny na Ukrainie dla polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego; red. Paweł Soroka, Grzegorz Rdzanek, Anna Zagórska, Katarzyna Rawska 28,00 zł 29,40 zł

Problematyka europejska (7)

Instytucjonalizacja procesów integracji europejskiej; red. Tomasz Kownacki, Anna Wierzchowska 24,00 zł 25,20 zł
Polski lobbing w obszarze prawa autorskiego na tle systemu unijnego; Agnieszka Vetulani-Cęgiel 24,00 zł 25,20 zł
Polityka integracji imigrantów w Polsce i Holandii; Violetta Gul-Rechlewicz, Lucyna Rajca 24,00 zł 25,20 zł
Europa - metafory pesymistyczne; Paweł Janusz Borkowski 26,00 zł 27,30 zł
Europa w czasie pandemii COVID-19; red. Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak 60,00 zł 63,00 zł
Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021); red. Józef M. Fiszer 52,00 zł 54,60 zł
Koncepcja unii energetycznej - uwarunkowania i bariery realizacji; Ewelina Sadowska 38,00 zł 39,90 zł

Problematyka niemiecka (10)

Zmagania o pojednanie. Religia i polityka w stosunkach polsko-niemieckich po roku 1945; redaktorzy: Urszula Pękala, Irene Dingel 24,00 zł 25,20 zł
Akt historyczny - 30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej; redaktorzy: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 16,00 zł 16,80 zł
Akt normalizacyjny - 50 lat Układu o normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku; redaktorzy: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 20,00 zł 21,00 zł
Sprawy polskie podczas konferencji "2+4" Potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od Niemiec; Jan Barcz 56,00 zł 58,80 zł
Akt dobrosąsiedzki - 30 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy; redaktorzy: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 32,00 zł 33,60 zł
Akt der guten Nachbarschaft - 30 Jahre Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland; Hrsg. von: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 32,00 zł 33,60 zł
Ein Historischer Akt - 30 Jahre Vertrag über die Bestätigung der deutsch-polnischen Grenze an Oder und Lausitzer Neiße; Hrsg. von: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 18,00 zł 18,90 zł
Akt symboliczny - Świadczenia z Niemiec dla ofiar zbrodni nazistowskich w Polsce. Formuła "pragmatyczna" w świetle porozumień z lat 1991 i 2000; redaktorzy: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz 36,00 zł 37,80 zł
Public Policy towards the Aerospace and Defence Industry in Germany today; Agnieszka Śliwińska-Rumbin 56,00 zł 58,80 zł
Od partii protestu do partii u władzy. Sojusz 90/Zieloni na niemieckiej scenie politycznej; red. Joanna Trajman 40,00 zł 42,00 zł

Problemy międzynarodowe (16)

Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii; Aleksandra Kusztal, Grzegorz Rdzanek 48,00 zł 50,40 zł
Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski; red. Paweł Soroka, Krzysztof Wątorek, Anna Zagórska 28,00 zł 29,40 zł
Transformacja polityki cyberbezpieczeństwa RP w XXI wieku; Izabela Oleksiewicz 20,00 zł 21,00 zł
Republika Białoruś - polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty; redaktorzy: Helena Giebień i Larysa Leszczenko 28,00 zł 29,40 zł
Polityka innowacyjna Brazylii i jej wpływ na konkurencyjność międzynarodową w latach 1985-2018; Joanna Gocłowska-Bolek 40,00 zł 42,00 zł
Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy. Od ukraińskiej "rewolucji godności" do wojny o Górny Karabach; Andrzej Szeptycki 24,00 zł 25,20 zł
Międzynarodowy obrót osobowy jako źródło szans i zagrożeń; Iwona Wyciechowska 40,00 zł 42,00 zł
Republika Białoruś - polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty - ebook; redaktorzy: Helena Giebień i Larysa Leszczenko 18,29 zł 19,20 zł
Problemy i wyzwania współczesności oczami młodych badaczy z Polski, Ukrainy i Kazachstanu; red. Mateusz Kamionka, Yuliia Kuzmenko, Łukasz Stach 32,00 zł 33,60 zł
Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienie; red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj 60,00 zł 63,00 zł
Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021); red. Józef M. Fiszer 52,00 zł 54,60 zł
Stany Zjednoczone słabnącym hegemonem? Przejawy, przyczyny i skutki dla świata w XXI wieku; red. Józef M. Fiszer i Adrian Chojan 48,00 zł 50,40 zł
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończeniu zimnej wojny; Stanisław Czesław Kozłowski 60,00 zł 63,00 zł
Zagraniczna polityka kulturalna Czech, Polski, Słowacji i Węgier po 1989 roku; Anna Umińska-Woroniecka 48,00 zł 50,40 zł
Operacja TPAJAX. Zamach stanu w Iranie (1953); Monika Stachoń 28,00 zł 29,40 zł
Security in Indo-Pacific and development of Oceania: Commonwealth's presence in the region; ed. Joanna Siekiera 40,00 zł 42,00 zł

Socjologia, psychologia (7)

Zawodowi politycy w okresie przemian ustrojowych; Justyna Nyćkowiak 20,00 zł 21,00 zł
Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie współczesnej rodziny; Henryk Cudak, Sławomir Cudak 28,00 zł 29,40 zł
Droga do wojny kulturowej. Ideologia Dobrej Zmiany; Lech Szczegóła 24,00 zł 25,20 zł
Zapiski Lubuszan "Z czasów zarazy" 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka; Dorota Szaban, Beata Trzop 28,00 zł 29,40 zł
Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń; red.: Sławomir Cudak, Aleksander Mańka 28,00 zł 29,40 zł
Uchodźczynie - kobiety, matki, banitki. Rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych; Katarzyna Kość-Ryżko 48,00 zł 50,40 zł
W poszukiwaniu korelatów osobowości u adeptów teologii. Perspektywa noetyczna; Mariusz G. Karbowski 24,00 zł 25,20 zł

Teoria i socjologia polityki (4)

Droga do wojny kulturowej. Ideologia Dobrej Zmiany; Lech Szczegóła 24,00 zł 25,20 zł
Wokół holistycznej interpretacji polityki; redaktorzy: Filip Pierzchalski, Marcin Tobiasz, Jacek Ziółkowski 60,00 zł 63,00 zł
Autorytarne i manipulacyjne formy wpływu politycznego i władzy; redaktorzy: Bohdan Kaczmarek, Marcin Tobiasz 30,00 zł 31,50 zł
Wzory zmiany społeczno-politycznej w świadomości ukraińskich studentów po 1991 roku; Mateusz Kamionka 28,00 zł 29,40 zł

Ustroje polityczne, administracja publiczna (22)

Zawodowi politycy w okresie przemian ustrojowych; Justyna Nyćkowiak 20,00 zł 21,00 zł
Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2015; Marcin Dobrowolski 48,00 zł 50,40 zł
Prezydencjalizm skandynawski. Finlandia i Islandia. Studium ustrojowe; Joachim Osiński 48,00 zł 50,40 zł
Ewolucja pozycji wojewody w systemie władzy politycznej w Polsce do 2009 roku; Kamil Mroczka 36,00 zł 37,80 zł
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji; Grzegorz Rydlewski 40,00 zł 42,00 zł
Instytucja prezydenta w państwach Grupy Wyszehradzkiej; Bogusław Pytlik 40,00 zł 42,00 zł
Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach pozaeuropejskich; Izabela Malinowska 36,00 zł 37,80 zł
Parlamentaryzm skandynawski. Norwegia. Studium ustrojowe; Joachim Osiński 64,00 zł 67,20 zł
Prezydencjalizm skandynawski. Finlandia i Islandia. Studium ustrojowe - ebook; Joachim Osiński 30,48 zł 32,00 zł
Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce - ebook, Izabela Malinowska 28,19 zł 29,60 zł
Współczesne systemy polityczne. Wybrane zagadnienie; Zbigniew Kiełmiński 64,00 zł 67,20 zł
Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienie; red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj 60,00 zł 63,00 zł
Samorząd terytorialny. Bezpieczeństwo - Ekologia - Rozwój; red. Paweł Ostachowski, Joanna Podgórska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi 24,00 zł 25,20 zł
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu; Stanisław Sagan, Dominika Wapińska 24,00 zł 25,20 zł
Parlamentaryzm w historii politycznej Danii; Joachim Osiński 84,00 zł 88,20 zł
Wojewoda w systemie decydowania publicznego III Rzeczypospolitej Polskiej (2009-2019); Kamil Mroczka 84,00 zł 88,20 zł
Zasady ustrojowe i działania prokuratury w Polsce - nowe spojrzenie; Michał Mistygacz, Jarosław Onyszczuk, Małgorzata Szeroczyńska 80,00 zł 84,00 zł
Rola Prezydenta RP w dziedzinie bezpieczeństwa państwa; Anna Zagórska 60,00 zł 63,00 zł
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w polskim dyskursie konstytucyjnym; Rafał Więckiewicz 52,00 zł 54,60 zł
Instytucje i polityka celna RP w dobie cyfryzacji; Zbigniew Chmielewski 42,00 zł 44,10 zł
Administracja publiczna. Zarys wykładu; red. Agnieszka Pawłowska, Katarzyna Radzik-Maruszak, Jolanta Itrich-Drabarek 56,00 zł 58,80 zł
Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola; Katarzyna Kubuj - bezpłatny ebook 0,00 zł 0,00 zł

Varia (2)

Chiny: obraz podwójny; Mieczysław Dąbrowski 36,00 zł 37,80 zł
Mglista pamięć. Esej kulturowy; Mieczysław Dąbrowski 32,00 zł 33,60 zł
Sklep internetowy Shoper.pl